Limburgse windatlas voorgesteld

Op maandag 27 oktober 2014 hebben gedeputeerden Inge Moors van ruimtelijke ordening (CD&V) en Ludwig Vandenhove van milieu (sp.a) in het provinciehuis het geactualiseerde windplan voor Limburg voorgesteld.

"Het geactualiseerde 'Windplan Limburg' geeft aan dat er theoretisch nog een potentieel is van een 200-tal windmolens in onze provincie", zeggen Inge Moors en Ludwig Vandenhove.
"Het geeft ons voor de toekomst een richtinggevend kader om nieuwe aanvragen voor windturbines te beoordelen.
Ten opzichte van het vorig windplan is nu heel Limburg onderzocht (gebied dekkend)."

"De uitdaging is nu om zoveel mogelijk windmolens in de praktijk te realiseren, willen we de vooropgestelde klimaatdoelstellingen behalen.", zegt Ludwig Vandenhove.
"De overheid, zoals bij ons in Limburg NutsHoudersMaatschappij (NUHMA), zou hiertoe meer impact moeten krijgen in de windproductie.
Voor mij is het onbegrijpelijk dat de overheid de productie van alternatieve energievormen niet meer in handen gehouden heeft. Ja, wij zijn als Socialisten teveel met het systeem meegegaan."

"Ondertussen werken wij aan de concretisering van het systeem, waarbij minimum 20% van de te plaatsen windmolens in handen moet zijn van de bevolking zelf via burgerparticipatie", besluit Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u de perstekst. 

Zie onder andere Limburgs windplan. TV-journaal, 27-10-2014. Nog plaats voor 200 windmolens in provincie. Het Laatste Nieuws, 28-10-2014, p. 18. Ruimte voor 200 nieuwe windmolens in Limburg. Het Belang van Limburg, 28-10-2014, p. 5. Radio2-journaal, 27-10-2014. Hier komen de 200 nieuwe windmolens in Limburg. www.hbvl.be, 27-10-2014. Limburg legt zones vast voor 200 extra windturbines. www.standaard.be, 27-10-2014.

Zie ook Limburgers participeren in windmolens van 22-11-2013,  Rechtstreekse burgerparticipatie in windmolens van 20-09-2013 en Windturbines: de overheid moet keuzes maken! van 29-10-2013 op deze website.