Limburgers proficiat!

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove over de 38 500 bezwaren - een recordaantal voor Vlaanderen - tegen de plannen om 23 hectaren te ontbossen van het natuurgebied De Groene Delle. (1)

Daar zal in Brussel niet naast gekeken kunnen worden”, aldus Ludwig Vandenhove.

Het gaat om een petitie van 34 000 handtekeningen en 4 500 individuele bezwaren en handtekeningen.
De meeste bezwaren gaan over het behoud van de Groene Delle.
Deze aantallen geven een goed gevoel in deze tijdsgeest van toenemend individualisme.

“Ik heb zelf ook zoveel mogelijk personen en organisaties aangezet om een bezwaar in te dienen.
Dit gebied laten sneuvelen als natuurgebied voor industrie is niet meer van deze tijd”, zegt Ludwig Vandenhove. “Politiek Limburg moet nu maar zo eendrachtig mogelijk bewijzen dat er een alternatief is.”