Limburg: NU brandt de lamp

“Blijven de provincies, en bijgevolg ook de provincie Limburg, bestaan of niet?
NU, met de Vlaamse regeringsonderhandelingen,  is het opnieuw een cruciaal moment”, zegt Ludwig Vandenhove.

Alle organisaties, die in het recente verleden gepleit hebben voor het behoud van de provincie Limburg, moeten nu opnieuw opstaan en de onderhandelende partijen van N-VA, VOORUIT en cd&v benaderen. Zo is er onder andere de Sociaal Economische Raad Regio Limburg (SERR), waarin alle Limburgse sociale partners zitten.(1)
In het VOORUIT-verkiezingsprogramma staat duidelijk de handhaving van de provincie Limburg.

Het Limburggevoel bestaat wel degelijk, nu moeten we dat opnieuw laten spelen naar Brussel toe.
Natuurlijk zal dat weer afgedaan worden als sentiment of emotie, maar dat is niet correct.
Er zijn heel wat objectieve redenen om Limburg als aparte entiteit te behouden, zoals:
-wij hebben niet echt een grootstad, zoals Antwerpen of Gent.
Bij ons vervult de provincie die rol;
-jarenlang heeft de provincie Limburg budgettair gecompenseerd wat we te weinig krijgen (nog altijd!) van Vlaanderen voor een aantal beleidsdomeinen, zoals cultuur;
-de provincie Limburg is belangrijk als bindmiddel tussen de democratische Limburgse politieke partijen, al dan niet met bemiddeling van de gouverneur. Zo waren er recent initiatieven voor de uitbreiding van studierichtingen aan de Universiteit Hasselt (UHasselt) en om maximaal te trachten de zogeheten Einsteintelescoop naar Limburg te halen.
Dat is en blijft een belangrijk gegeven om met één stem naar Brussel te spreken.

De provincie kent iedereen, alleen al maar historisch.
Als er iets moet afgeschaft worden dan beter de recent opgerichte regio’s
.(2)
Ze zijn totaal zinloos en de geestelijke vader ervan, Bart Somers, is weg op Vlaams niveau.

Vlaanderen moet toch geen eenheidsworst zijn.
Waarom kan Limburg niet blijven als ze elders de provincies willen afschaffen?

Ik blijf vechten voor de provincie Limburg.” 
___