"Limburg garnizoenprovincie!"

Gouverneur Steve Stevaert heeft deze uitspraak gedaan naar aanleiding van het bezoek aan de Koninklijke School voor Onderofficieren Saffraanberg op woensdag 23 april 2008.
Ik treed deze uitspraak volmondig bij.


In feite zouden we alle militairen, al dan niet in opleiding, die de eerste keer in Limburg komen - en dat zijn er nogal wat - een toeristische folder en een aantal streekproducten moeten meegeven.
Wij moeten voor alle (kandidaat)-militairen een gastvrije provincie zijn!
Of hoe defensie en toerisme hand in hand kunnen gaan.