Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) wil opwaardering van het stadspersoneel!

Tijdens de gemeenteraadszitting van 17 november 2008 heeft burgemeester - federaal volkvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove al het voorstel gedaan om alle personeel van niveau E bij de stad Sint-Truiden op te waarderen tot niveau D.

Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) wil hierover een principiële goedkeuring op de gemeenteraad van maandag 15 december 2008.

Concreet heeft deze maatregel een weerslag op 85 personeelsleden (of 70 voltijdse equivalenten van de 391, die aan de stad Sint-Truiden werkzaam zijn), waarvan er 11 statutair zijn en 74 contractueel.
In het totaal zou het om een bedrag gaan van om en bij de 203 602,15 EUR.

 

 

 

 

Voor Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) gaat dit, buiten de opwaardering van deze personeelsleden, ook en vooral over een koopkrachtverhoging. Bovendien zal dit geld relatief snel uitgegeven worden en dan nog bij voorkeur bij de lokale middenstand, zodat het ook een goede maatregel is voor de lokale economie.
In deze moeilijke economische tijden moeten alle overheidsniveaus, ook gemeenten en steden, iets aan die koopkracht proberen te doen.

 

 

Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) wil een principiële uitspraak van de gemeenteraad omtrent deze aangelegenheid.
“Beleid is een kwestie van keuzes en prioriteiten, ook qua begroting en personeel”, aldus
Ludwig Vandenhove.

“Ingeval van budgettaire problemen naar aanleiding van de begroting 2009 en de meerjarenplanning, kiezen wij resoluut voor deze groep personeelsleden en rekenen we op de solidariteit van het ander personeel”.

 

 

Sp.a en
Ludwig Vandenhove kunnen in deze zeker niet verweten worden geen aandacht te hebben voor de mogelijke budgettaire consequenties.

“Sedert ik burgemeester ben vanaf 1 januari 1995 heb ik altijd oog gehad voor een gezond begrotingsbeleid. Alle cijfers (en de recente geschiedenis) bevestigen dit trouwens!”, zegt
Ludwig Vandenhove.

 

 

Voor deze koopkrachtmaatregel voor dat gedeelte van het stadspersoneel - dat het zeker ook niet gemakkelijk heeft - kan eveneens de toelage van de transactie Interkabel/Telenet (zoals voor de verwarmingspremie) aangewend worden.

 

 

Zie ook de teksten 'Gelijke pensioenrechten voor de contractuelen bij steden en gemeenten!' van 20 november 2008 en 'Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) wil ook voor 2009 een verwarmingspremie!' van 11 december 2008 op deze website.