Lichaam en geest

Iedereen is behept met een lichaam en een geest. Die naargelang van de omstandigheden geregeld armworstelen. De kunst is die twee af te stemmen om jezelf en je naasten in ere te houden. We zijn ons lichaam, noch onze geest, eerder iets dat daartussen zweeft. (1)