Legerhervorming bedreigt Limburg als eerste garnizoenplaats van het land!?

Deze stelling kreeg burgemeester Ludwig Vandenhove voorgelegd op TVLimburg (TVL) op donderdag 27 mei 2010 vanuit zijn functie als ex-voorzitterschap van de Commissie voor de Landsverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Tot aan de parlementsverkiezingen van zondag 13 juni 2010 worden elke dag op TVL twee politici van een andere partij met een bepaalde stelling geconfronteerd.
TVL formuleert 13 stellingen rond 13 federale beleidsthema’s.
Elke stelling wordt ingeleid door een vox populi.
Daarna is het aan de politici in kwestie om het standpunt van hun partij duidelijk te maken.
Bij
Ludwig Vandenhove was de ‘tegenstrever’ Wouter Beke van CD&V.

 

U kon alles bekijken tijdens het TVL-nieuws van donderdag 27 mei 2010 of nog steeds via www.tvl.be/nl/nieuws.

 

 

 

 

 

Ludwig Vandenhove: “Zonder in detail te treden, hetgeen niet mogelijk is in een interview van één minuut, wil ik over de legerhervorming het volgende kwijt:
- de legerhervorming (lees afslanking!) van de vorige regering bedreigt uiteraard Limburg, gezien de grote militaire tewerkstelling (om en bij de 6200 personen met het burgerpersoneel erbij);
- als de sp.a na de parlementsverkiezingen van 13 juni 2010 in de regering zou komen, willen wij opnieuw onderhandelen en praten over dit plan;
- de sp.a wil minder afvloeiingen en voor diegenen, die toch moeten weggaan, moeten er beter voorwaarden komen, die onderwerp moeten uitmaken van echte sociale onderhandelingen.
Dit laatste is nu helemaal niet gebeurd, een unicum in ons bestaand Belgisch sociaal overlegmodel;
- de sp.a wil niet enkel een leger dat vecht.
Het leger moet ingebed blijven bij de bevolking, in de maatschappij.
De sp.a kiest niet voor een huurlingenleger, wel voor een ‘sociaal leger’ met een goed, vast overheidsstatuut.”

 

 

Dit standpunt komt overeen met het standpunt van de sp.a dat in het meinummer van het maandelijks tijdschrift Info Defensie van de Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD)-defensie verschenen is.
In dit nummer komt ex-collega volksvertegenwoordiger David Geerts aan het woord.
Wie een digitaal exemplaar wenst van dit nummer kan mailen naar burgemeester@sint-truiden.be.

 

Zie onder andere de tekst "Sint-Truiden, een garnizoenstad" van 12 juni 2008 op deze website.