Leeg

Heel ons economisch model is gericht op meer bijbouwen en meer inkomsten genereren. We zouden dat eigenlijk moeten omkeren, zodat een gemeente geld krijgt voor wat ze leeg laat. (1)

  • (1)Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs, ‘De kwaliteit van de leegte’, LOKAAL,  vzw Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)-maandblad voor de lokale bestuurder, nummer 6, juni 2021, pagina’s 36 tot en met 40.
     
  • Zie onder andere ook ‘Openruimtefonds: (enkel) benaming veranderen?’ van donderdag 8 april 2021 op deze website.
     
  • Foto: Universiteit Antwerpen.