Landbouwers hebben recht op psychologische/psychische hulp

“Net zoals alle bevolkingscategorieën hebben landbouwers recht op psychologische/psychische hulp”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De vraag is of dat afzonderlijk moet gebeuren voor landbouwers, verschillend van andere beroepsgroepen. Bovendien door twee organisaties, die een stuk concurrentieel met elkaar zijn.”

Op woensdag 10 maart 2021 vond in de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid een hoorzitting plaats met de vzw Boeren op een Kruispunt en de vzw Landelijk Infopunt voor Vrouwen (LIV).
Beide organisaties staan ter beschikking van landbouwers in het geval van problemen rond hun bedrijf, niet in het minst psychologische en/of psychische problemen.

Op zich een goede zaak”, aldus Ludwig Vandenhove.

“Er waren tijdens de Commissie heel wat vragen en bemerkingen.
Ik haalde de volgende punten aan voor de vzw Boeren op een Kruispunt:
-de cijfers over de mate waarin landbouwers beroep doen op de organisatie verschillen nog al van provincie tot provincie.
Kan dit niet opgelost worden via het (meer) organiseren van provinciale en/of lokale zitdagen?;
-in welke mate worden er problemen gesignaleerd met betrekking tot het dierenwelzijn bij de bezochte landbouwbedrijven?;
-in welke mate worden er vragen gesteld in verband met een eventueel nieuwe bedrijfsvorm, bijvoorbeeld rond korte keten en/of bio-landbouw?;
-komen er veel vragen binnen rond psychologische/psychische problemen, zoals éénzaamheid en/of financiële problemen en hoe worden deze opgevolgd?.

Voor de vzw VIF stelde ik de volgende vragen:
-komen er ook vragen over de situatie op het platteland in het algemeen?
In welke mate? Welk percentage ten opzichte van individuele dossiers of problemen?;
-in welke mate is er overleg met andere instanties, zoals de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) of  Zelfstandigen in moeilijkheden (DYZO) van de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)  als het gaat over adviezen over loopbanen?;
-in hoeveel gemeenten in Vlaanderen is de organisatie actief?;
-werkt de vzw VIF voor iedereen? Ook voor niet-leden van de Boerenbond (BB)?
De verwevenheid tussen de BB en de vzw WIF is overduidelijk.
Heel wat collega’s stelden terecht de vraag naar de onafhankelijkheid van de organisatie, gezien de nauwe banden met de BB.

Ik ben benieuwd of dit soort organisaties de doorlichting naar subsidies en zeker dubbele subsidies van Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele zal doorstaan.

Beide organisaties bevestigden op mijn vraag dat het aantal contacten toeneemt als er kritische artikels over landbouw in de media verschijnen.

Conclusie voor mij: akkoord met deze bijstand voor de landbouwers.
Als het over technische vragen gaat, is het verdedigbaar dat dit over (een) specifieke organisatie(s) gaat.
Als het over mentale en/of psychologische problemen gaat, is dat iets anders. Waarom moet deze dienstverlening via verzuilde organisaties lopen?
Elke Vlaming zou daar recht moeten op hebben
."

  • Zie onder andere ook ‘Psychische problemen bij boeren: aanpakken’ van vrijdag 4 december 2020 op deze website.
     
  • Foto: eigen creatie op basis van boerenopeenkruispunt.be en e-liv.be
     
  • www.boerenopeenkruispunt.be
     
  • www.e-liv.be