Labels en satellietevenementen

‘Labels’ en ‘satellietevenementen’: daarover had burgemeester Ludwig Vandenhove het bij de officiële opening van de 7de editie van de Haspengouwse Oogstfeesten in Metsteren (Sint-Truiden) op dinsdag 14 augustus 2012.

“Een gemeente of stad moet niet altijd zelf activiteiten willen organiseren, zeker niet in een periode, waarin er ook op lokaal niveau moet bespaard worden.
Als stad Sint-Truiden moeten we evenementen, zoals deze Haspengouwse Oogstfeesten, die inmiddels bewezen hebben dat ze het nodige publiek aantrekken en dat ze heel wat uitstraling betekenen, nog meer ondersteunen. Bovendien moet ‘de concurrentiestrijd’ tussen gemeenten/steden voor steeds maar duurdere en grotere initiatieven ophouden: alleen de belastingsbetaler draait hiervoor op.”, zegt Ludwig Vandenhove.

Voor het overige had Ludwig Vandenhove het over het belang van de landbouw (vooral de fruitteelt) in Haspengouw, de mogelijkheid om de jeugd via zo’n initiatief kennis te laten maken met het verleden van onze regio, het gegeven van de buurtwerking (Metsteren), het alsmaar uitbreiden van het programma van deze Haspengouwse Oogstfeesten en de Oogstfeesten, die Toerisme Sint-Truiden sedert 2007 organiseert (in de plukperiode) als aanvulling op de Bloesemfeesten in de bloeiperiode.

‘Labels’
De stad Sint-Truiden moet overwegen om de zogeheten labels toe te kennen.
Met alle respect voor alle activiteiten en evenementen, die in Sint-Truiden plaatsvinden, kleine of grote, in het centrum of in de deelgemeenten, ter zake moet de stad Sint-Truiden haar verantwoordelijkheid durven opnemen: private initiatieven en/of van verenigingen met een label, zullen een zekere stadssteun genieten, al is het maar op het vlak van promotie.
De ervaring leert dat bezoekers en/of toeristen Sint-Truiden aandoen omwille van de aard van activiteiten, niet omwille van wie ze organiseert.
We weten dat ‘het gevaarlijk is’ om voorbeelden te geven van activiteiten die voor dergelijk label in aanmerking komen, maar niemand zal het ons kwalijk nemen dat we hieronder bijvoorbeeld, zonder limitatief te zijn, de Haspengouwse Gordel van de Landelijke Gilde, deze Haspengouwse Oogstfeesten, de Binkfeeste, de Midweekfeesten, de Willy Vannitsen Classic of de boekenbeurs van Kiwanis vernoemen.
Zie de tekst ‘Labels voor Sint-Truidense evenementen!’ van 17 november 2006 op deze website. 

‘Satellietevenementen’
De stad maakt ruimte voor satellietevenementen in de rand van een grote happening. Beide activiteiten worden hierdoor versterkt.
Zie http://sint-truiden.s-p-a.be/Programma/ voor het volledige verkiezingsprogramma.

Zie onder andere ook de cartoon ‘Jongeren vertrouwd maken met de landbouw!’ van 19 augustus 2010.

Zie ook www.halfoogstfeesten.be.