Laat gemeenten de zelftests coördineren

Zelftests worden een belangrijk(er) middel in de strijd tegen Corona, zeker tegen de nieuwe omikronvariant. (1)
Dan is de uitdaging om die zoveel mogelijk tegen de beste, meest laagdrempelige voorwaarden ter beschikking te stellen.

Onze ingewikkelde staatsstructuur zorgt weer voor de nodige problemen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Laat de gemeenten, via de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s), dit organiseren.
Zij staan het dichtst bij de bevolking en zij kunnen het best inschatten of er voldoende zelftests op hun grondgebied aanwezig zijn in apotheken of grootwarenhuizen
.
Eventueel kunnen de eerstelijnszones mee instaan voor de coördinatie.    

Wie gaat de zelftests betalen?
Voor mij is het simpel: de bevolking zelf via aankoop bij de grootwarenhuizen of de apotheken.
Gezinnen in armoede kunnen nu al tegen een sociaal tarief van 1 euro om de twee weken vier tests per persoon aanschaffen (sociaal tarief).

Voor gezinnen en personen, die het financieel moeilijk hebben, zouden de gemeenten en OCMW’s daarvoor GRATIS moeten instaan.
De gemeenten en OCMW’s zouden die financiële middelen daartoe moeten gefinancierd krijgen via de Gemeenschappen, in ons geval Vlaanderen.

Die zelftests zijn bij uitstek preventieve gezondheidszorg en dat is in ons geval een Vlaamse bevoegdheid.

Toch is hier weer discussie over binnen de politiek, voor mij onbegrijpelijk.
Ik ben niet voor die ingewikkelde staatshervorming, maar stel weer vast dat diegenen, die precies altijd pleiten voor meer Vlaamse bevoegdheden de huidige, duidelijke bevoegdheidsverdeling niet respecteren.
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en Vlaams minister van Welzijn op kop, nochtans expliciete Vlaamse bevoegdheden. En zeggen dat in sommige landen, zoals Denemarken en Nederland, iedereen op gratis zelftests kan rekenen. 

De Vereniging van Vlaamse Gemeenten (VVSG) zegt inmiddels dat de gemeenten dat niet moeten doen. Anders maar ‘zagen’ dat ze te weinig bevoegdheden krijgen.
Weer puur politiek van voorzitter Wim Dries (CD&V) en algemeen directeur Kris Snijkers (N-VA).“