Kunst in de openbare ruimte

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Kunst in de openbare ruimte

“De aangekondigde grote openbare werken in het centrum van de stad Sint-Truiden zijn volop bezig”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Maar hoe zit het met kunst in de openbare ruimte?”

“Ik heb er een paar keer over horen spreken in de rand van de gemeenteraad of in toespraken, maar concreet is er weinig”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Ik zou graag hebben dat de CD&V-Open Vld-meerderheid op dat vlak meer duidelijkheid zou creëren.
Heeft deze bestuursmeerderheid een plan ter zake?
Ik vrees van niet.

(Her)inrichting van de publieke ruimte betekent openbare werken, maar betekent eveneens groenvoorzieningen en kunst in de meest brede betekenis van het woord.

Tijdens mijn 18-jarige periode als burgemeester hebben wij heel wat kunst in de openbare ruimte gebracht.
Dat ging van tijdelijke initiatieven (bijvoorbeeld tijdelijk gedichten aanbrengen in buurten en wijken, graffitiactiviteiten, etc.) over tentoonstellingen (bijvoorbeeld ‘Delicious’) tot permanente werken (bijvoorbeeld fruitfontein op de Grote Markt, Cosmopolitan Chicken van Koen Vanmechelen op het kerkplein van de abdij, permanente poëzie, zoals op de kerkhoven of op het domein Speelhof, ‘De Rode Duivel’ in Brustem op de rotonde, bronzen beeld van Johan Creten op Begijnhof).
Wij hadden daar met de opeenvolgende bestuursploegen een visie over.

Ik had het plan om een laagdrempelig boek samen te stellen met een korte omschrijving van alle kunstwerken in de openbare ruimte en de makers ervan. Bovendien was het de bedoeling om hierrond wandelroutes en een fietsroute te ontwikkelen.
Dit kan uiteraard nog altijd: het materiaal is nog grotendeels ter beschikking bij de stadsdiensten.
Waar wacht het huidig stadsbestuur op?

Zoals CD&V en Open Vld niet akkoord zijn met heel wat punten uit het verleden, kunnen ze misschien ook niet akkoord zijn met bepaalde kunstwerken, die wij in het verleden in straten, op pleinen, etc. aangebracht hebben.
Ik ben daar niet mee akkoord, maar zou het kunnen begrijpen.
Kunst is nu éénmaal relatief en subjectief. Maar dan zouden ze er iets moeten tegenover stellen.

Waarom geen nieuw globaal plan maken voor kunst in de openbare ruimte vertrekkende vanuit de (historische) realisaties uit het verleden? We zouden als stad bijvoorbeeld kunnen vragen dat de diensten van de Vlaamse Bouwmeester daar hun licht mee zouden laten over schijnen. (1)

Waar wachten we op?
Opnieuw meer kunst in de openbare ruimte brengen en een laagdrempelige ontsluiting ervan (‘kunst voor iedereen’).

Ik wil helpen… als ik maar zou mogen van CD&V en Open Vld.”

(1) Genks initiatief als pilootproject erkend door Vlaamse Bouwmeester. Het Belang van Limburg, 19-05-2015, p. 29.

Zie ook Cartoon: Graffitikunst: ook nog in Sint-Truiden? van 20-10-2013 op deze website.