Koninklijke School voor Onderofficieren is belangrijk voor onze lokale economie!

“Iedereen praat maar altijd - terecht - over tewerkstelling creëren via het aantrekken van nieuwe bedrijven, maar ziet ondertussen het economisch belang van de aanwezigheid van militairen in onze stad vaak over het hoofd.”, zei burgemeester Ludwig Vandenhove op donderdag 24 november 2011 op de Grote Markt van Sint-Truiden naar aanleiding van de Erkenning van de Promotie 2011.

 

Hieronder vindt u de integrale versie van zijn speech.

 

 

Geachte genodigden, burgerlijke en militaire autoriteiten
Beste oud-strijders
Beste leerlingen/studenten, ouders, familie en vrienden
Beste familie van de peter
Dames en heren
Beste vrienden

 

 

Chers invités, autorités civiles et militaires 
Chers anciens combattants
Chers élèves/étudiants, parents et amies
Chère famille du parrain
Mesdames et messieurs
Chers amis

 

 

Hartelijk welkom in Sint-Truiden, de hoofdstad van Haspengouw, maar tegelijkertijd fruit-, monumenten- en evenementenstad.
In het bijzonder wil ik de nieuwe leerlingen/studenten van de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) en hun familie van harte welkom heten.

 

 

Bienvenue à Saint-Trond, la capitale de
la Hesbaye.

Plus particulièrement, je souhaite la bienvenue les nouveaux élèves/étudiants de l' Ecole Royale Technique des sous-officiers et leurs familles.

 

 

Als burgemeester van een gemeente/stad, die in België en Vlaanderen bekendstaat als één van de meest militairvriendelijke gemeenten/steden, misschien wel de meest militairvriendelijke, ben ik bijzonder fier dat als locatie voor de 'Erkenning van de Promoties' of de officiële opening van het academiejaar vandaag - trouwens al voor de vierde maal - onze Sint-Truidense Grote Markt wordt uitgekozen, de tweede grootste in België.

 

 

Gisterenavond liep ik na de eucharistieviering en de receptie naar aanleiding van de Heilige Trudo, de stichter van onze stad, alleen over deze Grote Markt terwijl alles al opgesteld was voor de parade.
Ik moet u zeggen: als echte Truienaar en als burgemeester voel je dan iets bijzonders.
Op deze manier bewijzen het leger en de stad nog maar eens hun goede samenwerking en verstandhouding.

 

 

 

 

 

En tant que bourgmestre d’une commune/ville, qui est connue en Belgique et en Flandre comme une des plus grandes amies des militaires, peut-être même la plus grande amie des militaires,  je suis particulièrement fière que
la Grand Place de Saint-Trond a été choisie - déjà pour la troisième fois - comme location pour la reconnaissance des promotions.

Ainsi l’armée et la ville font de nouveau preuve de leur bonne collaboration et leur bonne entente.

 

 

Viermaal komt al dichtbij een traditie en wat mij betreft, mag het dat gerust worden.

 

 

Sinds ik burgemeester ben vanaf 1 januari 1995 heb ik de titel van 'militairvriendelijke stad' geclaimd en wij doen er alles aan om dit imago nog te verstevigen.
De volgende cijfers bevestigen dat deze titel terecht is: naast de duizenden miliciens, die hier gepasseerd zijn op de basissen Brustem, Bevingen en Saffraanberg, toen er in ons land nog verplichte legerdienst was, wonen er momenteel zo’n 800 actieve militairen op ons grondgebied, naast de kleine 4000 gepensioneerde militairen, die in Sint-Truiden wonen of zijn blijven wonen (of moet ik zeggen blijven hangen).

 

 

Een gevolg hiervan zijn de bestendiging en/of uitbreiding van gemeenschappelijke activiteiten, waarbij de militaire basissen van Bevekom/ Beauvechain en Saffraanberg en het stadsbestuur van Sint –Truiden, nauw samenwerken. Denken we onder andere maar aan de organisatie van de tweejaarlijkse internationale taptoe op de Grote Markt - de volgende gaat door op donderdag 31 mei 2012 -, het partnerschap tussen de basis Bevekom/ Beauvechain en de stad Sint-Truiden, de regelmatige organisatie van de zogeheten militaire academie met eminente sprekers in onze historische Academiezaal en de vestiging van het historisch centrum luchtmachtbasis Brustem - het vroegere museum van de basis Bevingen en Brustem - in de abdijsite hier in het stadscentrum.

 

 

 

 

Vermeldenswaard in dat verband is ook het comité Burgerlijke Militaire Samenwerking of kortweg BMS, waarbij de stad Sint-Truiden bevoorrechte partner van de Federale Overheidsdienst (FOD) Defensie is en waarbij er jaarlijks een aantal activiteiten georganiseerd worden voor zowel actieve, als gepensioneerde militairen.
BMS is een uniek samenwerkingsverband - het enige in België - dat past binnen de beleidsoptie dat het leger zich meer op de maatschappij moet richten.

 

 

En ik weet dat dit laatste, gezien de besparingen waaraan tevens defensie niet ontsnapt en zich zogenaamd moet toespitsen op haar kerntaken, begrijp buitenlandse missies, meer en meer ter discussie staat.
Mijn mening hierover is duidelijk en ik laat geen enkele gelegenheid onbenut om dit te zeggen, ook nu niet: het leger zal open, maatschappelijk ingebed en sociaal zijn of zal niet (meer) zijn!
Alleen onder die voorwaarden zal de burger bereid zijn belastingen te (blijven) betalen voor defensie.
Het is een boodschap, die ik wil meegeven aan de legerleiding, maar eveneens aan de toekomstige minister van Defensie.

 

 

De familieleden en vrienden van de leerlingen, die deze namiddag een geleid toeristisch bezoek gebracht hebben aan onze stad zijn opgevangen door BMS -vrijwilligers, waarvoor ik ze nog eens hartelijk wil bedanken.

 

 

Dames en heren
Beste vrienden

 

 

Door de uitbreiding van de Koninklijke Technische School Saffraanberg tot de KSOO sedert het academiejaar 2007-2008 - de enige onderofficierenschool in dit land, na de sluiting van de onderofficierenscholen van Dinant en Zedelgem - is de militaire aanwezigheid in onze stad nog toegenomen.

 

 

Dit hogere aantal leerlingen/studenten heeft een uitbreiding van de militaire tewerkstelling met zich meegebracht, maar ook voor de stad Sint -Truiden is dit (on)rechtstreeks een bijkomende economische troef.
Denken we alleen al maar aan het extra cliënteel voor middenstand en horeca.

 

 

 

 

 

Iedereen praat maar altijd - terecht - over tewerkstelling creëren via het aantrekken van nieuwe bedrijven, maar ziet ondertussen het economisch belang van de aanwezigheid van militairen in onze stad vaak over het hoofd.

 

 

Ik hoop natuurlijk dat niet alleen de leerlingen/studenten onze stad regelmatig zullen aandoen, maar dat hun ouders, familieleden en vrienden zich hier eveneens thuis voelen.
Ik hoop dat u onze stad en streek bij andere gelegenheden opnieuw zal bezoeken.

 

 

Nog één bedenking in mijn functie als ex-voorzitter van de kamercommissie voor de Landsverdediging: meer dan ooit moet er in de opleidingen van toekomstige militairen aandacht zijn voor burgerzin en maatschappelijke vorming.
Militairen moeten met hun twee voeten in de democratische, maatschappelijke realiteit staan!
Voor alle duidelijkheid: dit geldt iets meer voor toekomstige militairen, maar in wezen voor de ganse jeugd en ons gans onderwijssysteem.

 

 

Tot slot wens ik alle aanwezigen een aangename avond toe en wens de studenten onderofficier veel succes in hun opleiding.

 

 

Enfin, je vous souhaite une soirée agréable et aux étudiants sous-officiers, je leur souhaite beaucoup de succès avec leur formation.
Je vous remercie pour votre attention.

 

 

Bedankt voor uw aandacht.

 

 

Zie onder andere ook de tekst "Het leger zal sociaal zijn of zal niet zijn!" van 1 december 2010 op deze website.

 

Hierover is een artikel verschenen in Het Laatste Nieuws van vrijdag 25 november 2011.