Klimaat

Eigenlijk heeft België een nationaal pact nodig waarin de ernst van de toestand erkend wordt.

Vergelijk het met het sociaal pact na de Tweede Wereldoorlog. (1)