Kinderen en jongeren zijn de toekomst!

Dat schrijft burgemeester -  federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in het voorwoord van de Campuskrant Tichelrij, die tweemaal per jaar verschijnt.

Hieronder vindt u de integrale tekst van het voorwoord.

 

 

 

Geachte mevrouw
Geachte heer
Beste lezers

 

 

De eindspurt naar het einde van het schooljaar is weer ingezet.
De tijd vliegt!

 

 

Op 7 juni 2009 zijn er Vlaamse en Europese verkiezingen.
Vooral de Vlaamse verkiezingen zijn voor de toekomst van het onderwijs belangrijk vermits het over een bij uitstek Vlaamse bevoegdheid gaat.

 

 

Zonder partijpolitieke uitspraken te doen, hoop ik dat het Vlaamse onderwijsbeleid kan rekenen op  continuïteit. Immers, in het verleden zijn er al te vaak experimenten en/of vernieuwingen in het onderwijslandschap doorgevoerd, die telkens de nodige aanpassing vragen van alle betrokkenen: leerlingen,  ouders, leerkrachten en directies.
Ik hoop dat de toekomstige Vlaamse regering beseft dat kinderen en jongeren de toekomst zijn en dat er verder moet geïnvesteerd worden in het onderwijs in alle mogelijke facetten.

 

 

We herinneren ons de gebeurtenissen in het kinderdagverblijf in Dendermonde in  januari 2009.
De gevolgen zijn groot  voor de kinderopvang en het onderwijs in heel Vlaanderen.
Ouders zijn enorm ongerust en vrezen voor de veiligheid van hun kinderen.
Uiteraard is dit een terechte bekommernis, maar alles moet in zijn context geplaatst worden.
Hetgeen in Dendermonde gebeurd is, stemt  tot nadenken hoe  we  met jongeren moeten omgaan, die het moeilijk hebben in hun opvoeding en in deze alsmaar meer geïndividualiseerde en ingewikkelde maatschappij.
Volgens mij wordt het tijd dat we in Vlaanderen hierover een fundamenteel debat  voeren.
We moeten ons de vraag durven stellen of er niet meer financiële middelen naar preventie, kinderopvang, jeugdzorg en onderwijs moeten gaan.
Als u het mij vraagt: JA!
Het is beter jongeren en hun eventuele problemen zo vroeg mogelijk te detecteren en meer te investeren in de sociale- en/of de verzorgingsector dan achteraf in gevangenissen.
Spijtig genoeg stel ik vast dat dit voorval geen aanleiding gegeven heeft tot zulk fundamenteel debat.

 

 

Indien er zoiets elders in Vlaanderen gebeurt, is dat ook altijd een moment om eens na te gaan hoe de situatie op dat vlak in Sint-Truiden is.
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft haar jaarverslag 2008 recent voorgesteld en iedereen kan dit verkrijgen op eenvoudige aanvraag bij de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken (telefoon: 011-70 19 10 - e-mail:
politie@poltrudo.be).

Hieruit blijkt dat de jeugdcriminaliteit, zeker gerelateerd aan scholen, in Sint-Truiden enorm laag ligt.
Nog maar eens het beste bewijs dat Sint-Truiden en de andere gemeenten van de politiezone Gingelom en Nieuwerkerken, relatief veilig zijn ten opzichte van andere gemeenten en steden in Vlaanderen.
Dit is enkel maar mogelijk dankzij de inzet en de goede werking van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, maar vooral ook door de goede samenwerking met de diverse scholen en schoolnetten.
Wat dit betreft zijn de scholen van de Campus Tichelrij zeker een voorbeeld.
Als er iets gebeurt op een school, heeft het geen zin om het te verdoezelen, integendeel, OPEN communicatie is de boodschap!

 

 

Tot slot hou ik eraan om alle leerlingen het allerbeste toe te wensen voor de komende examens.

 

 

Veel leesgenot!

 

 

Met vriendelijke groeten

 

 

Ludwig Vandenhove
burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
voorzitter overkoepelende vriendenkring Campus Tichelrij