Kermis Nieuw Sint-Truiden groot succes!

In het weekend van 15, 16 en 17 juni 2007 vond de traditionele kermis op Nieuw Sint-Truiden plaats.


In navolging van de vorige jaren organiseerde de V.Z.W. Duras Anno 2005, samen met de kermis, een aantal activiteiten waarbij ze beroep deden op de premie van het stadsbestuur van Sint-Truiden in het kader van het buurtactiveringswerk.
Met dit initiatief is nog maar eens bewezen dat kermissen, waar ook andere activiteiten in de buurt en/of het dorp aan gekoppeld worden, nog altijd succes hebben!Enkele jaren geleden is er op Nieuw Sint-Truiden gestart met het organiseren van activiteiten, zoals een barbecue, optredens, etc. naar aanleiding van de traditionele kermis.
Net zoals op andere plaatsen bewijst deze formule haar succes: wijkkermissen, gecombineerd met activiteiten, worden op die manier nieuw leven ingeblazen!
Dit jaar heeft de V.Z.W. Duras Anno 2005 ervoor gezorgd dat er van vrijdagavond tot zondagavond heel wat ambiance op Nieuw Sint-Truiden was: de officiële opening van de kermis, een dartstornooi, een dansavond, optreden voor de senioren en een afsluitende barbecue.
Bijkomend positief element is dat op die manier ook aan goede doelen een bedrag kan overhandigd worden: enerzijds heeft de V.Z.W. Wiric 750,00 EURO ontvangen en anderzijds heeft de V.Z.W. Vlaamse Federatie voor Gehandicapten, afdeling Sint-Truiden 750,00 EURO ontvangen.
U merkt het: twee vliegen in één klap, plezier maken en een buurt opnieuw activeren en ondertussen mensen een plezier doen!

Als stadsbestuur van Sint-Truiden hadden wij dit al enkele jaren geleden begrepen.
Dit is ook de reden waarom een wijk- en/of buurtcomité een dubbele subsidie in het kader van buurtactiveringswerk kan krijgen (normaal 125,00 EUR, maar 250,00 EUR indien ze de activiteit organiseren samen met de buurt- en/of wijkkermis).
Op die manier kunnen we het gemeenschapsleven en het kermisgebeuren, een traditie die dreigt te verdwijnen, nieuw leven inblazen.

Kortom, een dikke proficiat voor alle (bestuurs)leden van de V.Z.W. Duras Anno 2005 en alle vrijwilligers, die tijdens het kermisweekend op Nieuw Sint-Truiden meegewerkt hebben!