Kartonnen agenten/nepagenten schrikken winkeldieven echt af!

De kartonnen agenten/nepagenten van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken krijgen heel wat aandacht, niet alleen bij de bevolking en de collega’s politici in België en Vlaanderen, maar ook in de pers, zelfs in Nederland!

Eerst het objectieve verhaal: het is maar één van de vele, en zeker niet het belangrijkste, initiatief dat de lokale politie Sint -Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken neemt tegen winkeldiefstallen in het algemeen en in deze drukke kerst- en nieuwjaarsperiode in het bijzonder.
De maatregel kadert in het globale beleidsplan integrale veiligheid voor de zelfstandige ondernemers.

 

 

 

 

Het idee is simpel: levensechte en -grote politiemannen (in de toekomst ook politievrouwen!) in karton worden ter beschikking gesteld van handelszaken en winkeliers in Sint-Truiden.
Ze schrikken, samen met heel wat andere maatregelen, winkeldieven af.

 

 

In de lente- en zomerperiode zullen deze figuren eveneens in de straten in het centrum geplaatst worden.

 

 

“Ik word heel veel aangesproken over deze nepagenten.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Voor mij is dit het beste bewijs dat het project werkt.”

 

 

“Burgers vragen mij: wat zal het concrete resultaat zijn?
Mijn antwoord is simpel: zoals elke preventieve maatregel, is deze ook niet meetbaar.
Dat is de nu éénmaal de essentie van preventie, wat mij betreft het middel bij uitstek tegen subjectieve (on)veiligheidsgevoelens.”

 

 

 

 

 

“Een veel gehoorde opmerking is ook of we het winkeldieven niet extra gemakkelijk maken door deze campagne zo openlijk aan te kondigen. Hierop is mijn antwoord eveneens simpel: enerzijds worden preventieve acties meestal vooraf aangekondigd (kijk naar de BOB-campagnes), omdat dit nu éénmaal bij preventie hoort, anderzijds is deze campagne eerder gericht op zogeheten ‘gelegenheidsdieven’ en die worden precies wel afgeschrikt door dit soort maatregelen.”

 

 

“En nog dit: ik ga vaak spreken over veiligheid op studiedagen en schrijf er heel wat artikels over.
Dit soort inhoudelijk werk haalt meestal de media niet, in tegenstelling tot dit leuk, origineel idee van de nepagenten.
Ik zal mij er stilaan moeten bij neerleggen als ‘oude’ politicus dat het tegenwoordig zo werkt!”, besluit Ludwig Vandenhove.

 

 

Voor alle duidelijkheid: de echte politievrouwen/-mannen van de lokale politie Sint-Truiden -Gingelom - Nieuwerkerken werken ook zeer goed!