Kapot staken

De tijd dat regeringen kapot gestaakt werden, zal (voorlopig?) niet meer terugkomen.
Het individualisme is te groot en de solidariteit te klein geworden in onze huidige maatschappij.

We kunnen in Vlaanderen een voorbeeld nemen aan Frankrijk. (1) (2)