Kapelletjes!?

“Het gaat wel degelijk over oude kapelletjes, die overal op het grondgebied van Sint-Truiden staan en die we zoveel mogelijk willen opknappen en/of renoveren en in ere herstellen.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.
“Op zaterdag 11 augustus 2012 hebben we het vernieuwde kapelletje aan de Hasseltsesteenweg in Melveren officieel ingehuldigd.

Het is een idee waar ik al jaren mee speel.
De bedoeling is om alle voormalige kapelletjes op het ganse grondgebied van Sint-Truiden te inventariseren.

Dit is een taak voor de erfgoedcel, die perfect in Haspengouwse context kan opgenomen worden en waarbij alle gemeenten en steden, klein of groot, aan bod kunnen komen. Het uittekenen van een specifieke wandel- en/of fietsroute, per gemeente of globaal, behoort eveneens tot de mogelijkheden. Buurtkapellen zijn geliefkoosde toeristische pleisterplekjes in de wandel- en fietsroutes.

Elke parochie, buurt, deelgemeente of wijk heeft wel één of meerdere kapelletjes, die meestal niet meer in goede staat zijn.

Vaak kunnen ze met heel weinig kosten, met hulp van de buurt, gerenoveerd worden.
Het is best dat het initiatief uit de buurt zelf komt of zeker van daaruit ondersteund wordt.
Er zijn heel wat buurtbewoners of verenigingen, die openstaan om ‘hun’ kapel in ere te herstellen.

Enkele jaren geleden hebben we zo opnieuw een kapelletje, gemaakt door de buurt met materialen van de stad Sint-Truiden, geplaatst op de hoek van de Borgwormsesteenweg en de Gierstraat in Aalst.
In Halmaal is naar aanleiding van Halmaal kermis al enkele keren het initiatief genomen om een wandeling te organiseren rond alle kappelletjes, die in Halmaal gestaan hebben of nog staan.
Zie de tekst “Kermis Halmaal betekent tentoonstelling!” van 27 mei 2011 op deze website.
Het buurtcomité op Begijnhof heeft in 2008 de Agneskapel heringericht (aan de gevel van huisnummer 60) en opnieuw laten inwijden en heeft dit jaar naar aanleiding van de Trudofeesten heiligenbeelden en oude foto’s van de gevelkapellen tentoongesteld aan de ramen van de woningen. Dit buurtcomité is trouwens één van de meest actieve van de stad en probeert steeds origineel uit de hoek te komen.
Zie onder andere de teksten ‘De echte kerstman kom je ook tegen!’ van  21 december 2011en “De nieuwjaarsrecepties (van de buurtcomités) blijven doorgaan” van 18 januari 2012 op deze website. 
Vorig jaar is in Wilderen op de Zoutleeuwsesteenweg de kapel, die eigendom is van mevrouw An Tallon gerenoveerd met eigen middelen. En nu is deze kapel aan de Hasseltsesteenweg aan de beurt.
Op de Diestersteenweg, bij de ingang van het stadspark, en in het begin van Luikerstraat (‘teruggevonden’ na een oproep in het stedelijk informatieblad) zijn de kapelletjes eveneens opgeknapt.

Voor deze initiatieven wordt meestal een beroep gedaan op een financiële tussenkomst vanuit de stad Sint-Truiden via het reglement op het buurtactiveringswerk.

Meestal brengt zulk initiatief, dat weinig geld kost en dicht bij de dichter staat, heel wat volk op de been. Ook al gaan de mensen minder en minder naar de mis, parochies en zeker zulke kappelletjes blijven de mensen aantrekken.
Hoe dikwijls zien we niet dat wandelaars en/of fietsers even halt houden aan zulk kapelletje?

In feite is dit een ideale combinatie van de beleidsdomeinen buurtactivering, erfgoed en monumentenzorg en kerkfabrieken.

In de 25 erfgoedwandelingen, die op initiatief van sp.a-schepen Els Sneijers en mijzelf in 2009, 2010 en 2011 in alle dorpen en stadswijken zijn georganiseerd (‘Vergeet je wortels niet’), was precies één van de terugkerende thema’s de straat- en de veldkapellen met ‘hun verhalen’.
Volgende maand verschijnt het boek over deze wandelingen. Ook bij het project ‘Hallo Micro’ en in de geogidsen van professor doctor Pierre Diriken is er heel wat aandacht voor herinneringen en verhalen rond deze buurtkapellen.
Zie onder andere de teksten “Geogids Sint-Truiden Rondom officieel voorgesteld!” van 19 april 2009, “HALLO MICRO...! Truienaars vertellen hun levensverhaal in Halmaal” van 6 december 2011 en ‘Vergeet je wortels niet’ van 26 januari 2012 op deze website.

Het kapelletje op de Hasseltsesteenweg is gerenoveerd op initiatief van eerwaarde heer pastoor Herman Gilissen en voorzitter van de heemkundige kring Roger Vanbrabant met steun van het stadsbestuur.

Schepen Filip Moers, onder andere bevoegd voor het stadswerkhuis, heeft voor de nodige praktische ondersteuning gezorgd.

En op zondag 9 september 2012 wordt in Melveren, naar aanleiding van Open Monumentendag (OMD) de gerenoveerde kapel van Sint-Godfridus officieel ingehuldigd en ingewijd door aartsbisschop emeritus Godfried Danneels.”, aldus Ludwig Vandenhove.