Jeugdwerk opvallend herkenbaar in het straatbeeld!

“Investeren in jeugd is en blijft belangrijk.
Terzake blijft mijn slogan: zo lang je jongeren actief en creatief kan bezighouden, doen ze ondertussen niets verkeerd.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

De stad Sint-Truiden voert een actief en specifiek jeugdbeleid, maar laat ook op alle andere beleidsdomeinen, horizontaal, de jeugd aan bod komen.

 

 

 

Een recent initiatief van schepen van Jeugd
Els Sneijers is het straatbeeld in de buurt van alle jeugdwerkverenigingen in Sint-Truiden in te kleden met opvallende uithangborden en/of zuilen.

De bedoeling is tweeledig: enerzijds het jeugdwerk nog meer profileren bij het brede publiek, anderzijds de automobilisten sensibiliseren met als doel het vrij drukke verkeer langzamer te laten rijden in de buurt en/of ter hoogte van jeugdlokalen, een beetje naar analogie van de zone 30-borden aan schoolinfrastructuren.

 

 

 

 

 

 

 

“Wij hebben 15 uithangborden en/of zuilen laten maken met het logo, de benaming en de website van de desbetreffende jeugdwerkinitiatieven.
Deze borden worden systematisch (officieel) geopend in aanwezigheid van de kinderen, de leid(st)ers en de ouders.”, aldus Ludwig Vandenhove.

 

 

 

De reacties zijn unaniem en uitermate positief.

 

 

 

“Schepen van Jeugd
Els Sneijers en ikzelf krijgen zo tevens de mogelijkheid om al deze jeugdwerkinitiatieven nog eens te bezoeken en te praten met alle betrokkenen.

Zo moet het: politici moeten dichtbij en tussen de burgers zijn, ook tussen de kinderen en de jongeren, en diegenen, die hen zinvol en creatief proberen bezig te houden.”

 

 

 

 

 

 

 

“Het is eveneens opvallend welk succes al deze verenigingen nog steeds hebben ondanks het diverse en grote aanbod van activiteiten naar de jeugd toe."

 

"Ook duidt dit nog maar eens aan wat wij als stad Sint-Truiden de laatste jaren geïnvesteerd hebben in jeugdinfrastructuur.
Heel wat andere gemeenten en steden kunnen hier een voorbeeld aan nemen.

 

 

 

 

 

 

 

“Heel wat jeugdwerkinitiatieven bedenken originele ideeën voor de inhuldiging van deze uithangborden en/of zuilen.
En soms ben ik dan ook ‘lijdend voorwerp’.”, aldus Ludwig Vandenhove.