Jeugddelinquentierecht: jongeren niet enkel opsluiten

In de vergadering van de verenigde commissies voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie en voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van het Vlaams parlement was er op dinsdag 12 oktober 2021 een bespreking en een stemming over een door het Grondwettelijk Hof vernietigde artikel uit het decreet jeugddelinquentierecht.

Het Hof vond de invulling van de uitzonderlijke omstandigheden van de sanctie onvoldoende en onvoorspelbaar voor de langdurig gesloten begeleiding van voor minderjarigen tussen 12 en 16 jaar.

“De N-VA-CD&V-Open Vld-meerderheid kwam met een reparatieartikel dat moet tegemoetkomen aan de bemerkingen van het Grondwettelijk Hof”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Ook voor VOORUIT moet er een concreet en voldoende antwoord komen als een minderjarige (onder de 16 jaar) een ernstig misdrijf pleegt.
Dat kan langdurige opsluiting zijn, maar dat mag niet de enige optie zijn.
Bij -16 jarigen, die nog volop in ontwikkeling en groei zijn, moet de maatschappij een antwoord bieden dat tegemoetkomt zowel aan de slachtoffers van de misdrijven, als aan die ontwikkeling, de rehabilitatie en de herintegratie van de minderjarige dader.
De decreetgever voorziet te weinig alternatieven voor langdurige opsluiting en voldoet onvoldoende aan de randvoorwaarden tijdens de langdurige opsluiting. Als VOORUIT denken we onder andere aan de juiste begeleiding met bekwaam en gedegen opgeleid personeel, toegang tot het onderwijs tijdens de opsluiting en nadien psychische en/of psychiatrische begeleiding.

Als VOORUIT onthielden we ons bij de stemming.

Het woord namens VOORUIT tijdens vergadering van de verenigde commissies voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie en voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding werd gevoerd door collega Freya Van den Bossche.”