Je moet maar durven...

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Je moet maar durven...

"Je moet maar durven: eerst het stadscentrum 'naar de kloten helpen' en dan groots uitpakken met pop-up-shops in de de Stapelstraat", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

"Neen, sorry geen pop-up-shops, shopping hubs. (1) (2) Weer een nieuwe naam, een andere verpakking, maar wat zit erin?
Dat hebben we niet nodig in het stadscentrum, wel echte handelszaken.

Toegegeven: leegstand is een probleem in alle steden, maar door de overdreven en voor een groot gedeelte niet noodzakelijke openbare werken wordt Sint-Truiden meer dan gemiddeld getroffen.
Hoe gaan we dit rechtzetten?
Dit zal jaren vergen en kan zeker niet opgelost worden met de ene of de andere mediastunt.

Een shopping hub is meer dan gewoon een pop-up store. Het is een fysieke winkel waar je producten kan bekijken en kopen, maar waarbij de handelaar ook een digitaal platform ter beschikking krijgt om zijn spullen te verkopen. (2)

Bij de oplossing voor dit probleem moeten we vertrekken van een goede analyse en moeten we een geheel van kleine en grote(re) maatregelen uitwerken.
Wij als democratische verkozenen, maar ook de representatieve middenstandsorganisaties en alle handelsstraten moeten hierbij betrokken worden. De analyse en dus ook de oplossingen kunnen voor elke straat een specifieke aanpak vergen.

De partner? Een privé-firma, Your Next Step.
De Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) biedt een gelijkaardig initiatief, maar volgens Diederik Van Der Linden van Your Next Step 'is dat niet hetzelfde'. (1)
Een beetje verbazingwekkend.
Ik ben het vaak niet eens met standpunten van UNIZO, maar één zaak moet ik bekennen: hun know-how in verband met de lokale handel staat buiten kijf. Maar blijkbaar niet in Sint-Truiden.
Nog meer: als provincie Limburg voorzien wij een totale subsidie van 1,6 miljoen euro voor zulke ondersteuning in 10 Limburgse gemeenten. Maar Sint-Truiden is niet komen opdagen voor die bijeenkomst en ze hebben nadien tevens niets meer van zich laten horen. Dus subsidies en ondersteuning hebben ze niet nodig.

Uiteraard is het goed leegstand tijdelijk aan te pakken, zoals met pop-up-shops, shopping hubs, tentoonstellingen, etc. Maar ik geloof daar niet in als permanente oplossing. (3) Integendeel, sommige van deze tijdelijke handelsformules wekken juist eerder valse verwachtingen bij sommigen en zeker bij de jongeren dat het wel vanzelf zal gaan.

En dan de internetverkoop.
Goed initiatief dat de stad dit probeert te promoten bij de eigen middenstand. Maar dit probleem moet vooral op andere beleidsniveaus aangepakt worden.
Hoe slagen we erin de consument opnieuw aan te zetten om lokaal te kopen of te winkelen?
Vriendelijkheid van de handelaar en het personeel, de consument belonen, bijvoorbeeld via de LimbU, hameren op de lokale tewerkstelling, etc. (4)
Ik begrijp niet dat werkgevers- en middenstandsorganisaties altijd maar blijven aankaarten dat we daar internationaal en Europees achterblijven.
Naar de negatieve gevolgen wordt blijkbaar weinig of niet gekeken, zoals de mobiliteit of de duurzaamheid. Ik blijf geloven in Europa, maar dan moeten ook dat soort problemen tevens in Europese context kunnen/durven bekijken. (5)

sp.a pleit voor een structurele oplossing voor het stadscentrum, niet voor 'fake-oplossingen'."

 

(1) Winkelpanden zonder huur, maar wel met webwinkel. Het Belang van Limburg, 24-10-2017, p. 19.
(2) Gezocht: startende ondernemers om shopping hubs uit te baten. Stedelijk informatieblad Sint-Truiden, november 2017, p. 25.
(3) Gratis gebruik van het stadspark van Sint-Truiden voor evenementen? www.ludwigvandenhove.be, 27-08-2017.
(4) Voorstelling LimbU aan de Limburgse gemeenten. www.ludwigvandenhove.be, 08-02-2017.
(5) E-commerce kost ons 45.000 euro per dag. De Standaard, 07-11-2017, pp 8-9.

Zie ook Internetverkoop: een zegen of een gevaar? van 15-01-2017 en Leegstand: daar moet iets aan gebeuren van 19-06-2016 op deze website.