Jaarlijkse zwerfvuilactie

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart 2012 hebben de stad Sint-Truiden, samen met de Intercommunale Limburg.net en de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), de jaarlijkse zwerfvuilactie georganiseerd.


In het totaal deden 4 scholen en 13 verenigingen mee.


Scholen en verenigingen kregen een vergoeding van 15,00 EUR per kilometer.

“Deze zwerfvuilactie is maar één van de vele sensibiliseringsacties, die wij jaarlijks doen.”, zeggen schepen van groen en leefmilieu Filip Moers en burgemeester Ludwig Vandenhove.

We investeren heel wat middelen in afvalpreventie, zoals de borden met de slogans ‘Sint-Truiden zwerfvuil vrij’, ‘Zwerfvuil, het is genoeg geweest’, ’Sluikstorten, waar eindigt dit?’ en ‘Sluikstorter ben je niet beschaamd’, die zijn opgesteld op diverse locaties in Sint-Truiden. Daarnaast zijn er de stickers met cartoons van Dré Mathijs, die zijn aangebracht op de openbare vuilnisbakken en het jaarlijks project jongerenpartnership, waarbij afvalpreventie en het opruimen van zwerfvuil wordt gecombineerd met het gegeven dat jongeren de kans krijgen om een eerste werkervaring op te doen.
Zie ook de teksten ‘Cartoon: Stickers tegen sluikstorten!’ van 1 maart 2008 en ‘Jongerenpartnership 2009 van start’ van 29 mei 2009 op deze website.

Naast deze preventieve acties wordt er verbaliserend opgetreden, onder andere door de ambtenaren en de gemeenschapswachten, die een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS)-proces-verbaal (PV) mogen opstellen en door de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, die anoniem en in burgerkledij de nodige controles uitoefenen.”

Een propere stad is een gezamenlijke en permanente verantwoordelijkheid van de lokale politiek en alle burgers samen.

Schepen Filip Moers was aanwezig bij heel wat initiatieven in het kader van de zwerfvuilactie.
Samen met burgemeester Ludwig Vandenhove was hij onder andere in Zepperen bij het straatcomité d’Oye op zaterdag 10 maart 2012.
Sp.a-fractieleider Marleen Thijs is voorzitter van dit zeer actief buurtcomité.

Zie ook de teksten ‘Elke maand het stedelijk informatieblad in de bus!’ van 11 februari 2011 en ‘Dichtbij en tussen de burger’ van 12 januari 2012 op deze website.


Over dit item is een artikel verschenen in De Zondag van 19 februari 2012 en in het Belang van Limburg van zaterdag 17 en zondag 18 maart 2012.