Internationale erkenning voor vzw Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM)

Het GrensPark Kempen-Broek, een onderdeel van de vzw RLKM, is opgenomen in het European Rewilding Network (ERN).

Het is een internationale erkenning voor de goede werking van de organisatie.”, zegt gedeputeerde en voorzitter van de vzw RLKM Ludwig Vandenhove. “Bovendien bevestigt het mijn stelling dat we ook op het vlak van natuur nog meer grensoverschrijdend moeten werken.”

Proficiat aan alle (betrokken) personeelsleden van de vzw RLKM en zeker aan projectleider Erwin Christis.

Hieronder vindt u de perstekst.

Internationale erkenning voor het Regionaal Landschap Kempen en Maasland:

Kempen~Broek opgenomen in European Rewilding Network

Het GrensPark Kempen-Broek (onderdeel van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland), het gebied dat grofweg tussen Weert, Bree en Maaseik ligt, is opgenomen in het European Rewilding Network (ERN). Het GrensPark ontving het certificaat uit handen van Yvonne Kemp, de coördinator van het ERN. 

Deze erkenning werd bekend gemaakt tijdens het eindmoment van het Europese project Duurzaam Verbinden dat op 27 september in Weert werd georganiseerd. Met dit project investeerden negen partners de afgelopen drieënhalf jaar zo'n 2,4 miljoen EUR, onder andere  in een betere toegankelijkheid en beleving van het GrensPark Kempen~Broek, beekherinrichting en de aanleg van één van de eerste klimaatbuffers in Nederland.

Deze werken werden voor 34 procent gefinancierd door het Europese programma Interreg IVa Vlaanderen-Nederland. De Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos (B), het Provinciaal Natuurcentrum (B), de stad Bree (B), de provincie Limburg (NL), ARK Natuurontwikkeling (NL), de Bosgroep Zuid Nederland, de gemeente Weert (NL) en het Waterschap Peel en Maasvallei (NL) namen de overige 66 procent voor hun rekening. Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland (B) coördineerde het project.

Ruimte voor wilde natuur
Het ERN is een onderdeel van Rewilding Europe. Dit is een nieuw en ambitieus Europees initiatief om in Europa meer ruimte te geven aan wilde natuur en wilde dieren. Het Europese platteland verandert in snel tempo: jonge mensen trekken op grote schaal naar de stad op zoek naar een modern leven. Oudere generaties blijven achter op het platteland en de traditionele landbouw is in veel gebieden niet meer lucratief. Het gevolg is dat miljoenen hectaren - een Europees onderzoek spreekt van 18 miljoen hectare tot 2030 - land braak komt te liggen. Dorpen lopen leeg en het land groeit dicht met jong bos. Duizenden planten en diersoorten die van open en halfopen landschappen afhankelijk zijn, dreigen te verdwijnen. Een tragische ontwikkeling, maar tegelijkertijd een historische kans om meer ruimte te maken voor echte wilde Europese natuur. Wildernisnatuur kan in dit soort gebieden een nieuwe toekomst bieden, zoals we dat kennen van grote natuurgebieden in Afrika en Noord Amerika.

Natuur vormt landschap
Rewilding Europe gaat in 10 Europese gebieden van in totaal 1 miljoen hectare laten zien hoe deze visie in de praktijk kan worden gebracht. Hier is het niet de mens die het landschap vormt, maar de natuur zelf. Verdwenen, maar cruciale diersoorten zullen daar waar nodig worden teruggebracht. Er wordt vooral gedacht aan grote grazende dieren als wilde paarden, wisent, oerrund of herten. Zo zullen tien Europese top natuurgebieden ontstaan van internationale allure, vergelijkbaar met Yellowstone of de Serengeti. Wildernis en wilde dieren vormen de basis voor nieuwe economische activiteiten. Wij als Europeanen zullen weer ontdekken hoe de Europese natuur er in een meer oorspronkelijke vorm uit zou kunnen zien, in de context van de moderne tijd.

Netwerk is aanvulling
ERN wil een netwerk van gebieden in Europa uitbouwen waar wilde natuur, weliswaar op een kleinere schaal, kansen krijgt. Dit netwerk is een aanvulling op de uitgestrekte gebieden die met Rewilding Europe worden ontwikkeld.

Kempen-Broek
Met de opname in het ERN kunnen de samenwerkende partijen in Kempen~Broek hun ervaringen met de ontwikkeling of het behoud van natuur in een sterk verstedelijkte regio uitwisselen met organisaties in Europa. In vergelijking met de uitgestrekte gebieden elders in Europa zijn de initiatieven die in België en Nederland worden genomen eerder klein, maar daarom niet minder belangrijk. Gebieden zoals de Veluwe of de Oostvaardersplassen in Nederland, het Nationaal Park Hoge Kempen in België of het grensoverschrijdende Kempen~Broek zijn hiervoor een duidelijk bewijs. 

Duurzame beleveniseconomie
In Noordwest Europa stijgt het belang van natuur en dit zal de komende jaren niet veranderen. De groeiende bevolking met een toenemende vrije tijd hecht steeds meer belang aan robuuste, groene gebieden die niet alleen als 'decor' dienen om in te recreëren, maar die ook leefgebied zijn voor planten en dieren. Het belang van natuur als leverancier van ecosysteemdiensten - diensten zoals lucht- en waterzuivering, duurzame bouwmaterialen, rust of bestuiving van voedselplanten - wordt steeds duidelijker.
Dit Europees netwerk van groene gebieden zorgt voor kansen om een duurzame beleveniseconomie uit te bouwen. In deze nieuwe economie is natuur niet langer een hindernis, maar de hefboom om toekomstige maatschappelijke en economische uitdagingen aan te gaan.

Blijven investeren in Kempen-Broek
Ook Ludwig Vandenhove, gedeputeerde voor Leefmilieu van de provincie Limburg (B) en voorzitter van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland, is opgetogen: “deze opname in het ERN is voor het GrensPark Kempen-Broek een belangrijk teken om te blijven investeren in de kwaliteit van de open ruimte, de leefomgeving van vele mensen met een rijke biodiversiteit”.

 

Zie ook Reeds meer dan 4500 bezoekers bij Connecterra van 26-09-2013 op deze website.