Informatievergaderingen bij aanvragen vergunningen moeten blijven

Tot nu toe moest er steeds minimum één fysieke informatievergadering georganiseerd worden bij vergunningsaanvragen, die betrekking hebben op de exploitatie van in de eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten, die een project-milieueffectrapport (MER) of een omgevingsveiligheidsrapport (OVR) omvatten.
Vanaf nu kan dit ook “via elektronische middelen”.

“Het is aan de gemeente, samen met de vergunningsaanvrager en het bevoegde bestuur, om dit te organiseren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Dit moest fysiek gebeuren, maar nu kan het ook online.
De Vlaamse regering heeft daartoe een paragraaf toegevoegd aan artikel 25 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ik vind dit geen goede zaak.
Dat dit mogelijk was tijdens Corona, is begrijpelijk omwille van gezondheids- en veiligheidsmaatregelen. Maar in normale omstandigheden blijft voor mij een fysieke samenkomst de voorkeur genieten.
Wil de overheid met deze maatregel ‘vervelende burgers’ het zwijgen opleggen?
Wat met personen, die geen toegang hebben tot internet?

Zullen er nu nog niet meer inwoners zijn, die nauwelijks weten dat er een aanvraag is?

Ik stelde er een schriftelijke vraag over aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag en het antwoord van bevoegde minister.