Illegale vogelvangst neemt af

Volgens de cijfers van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) is de illegale vogelvangst in Vlaanderen gedurende de laatste 10 jaar (van 2011 tot en met 2020) verminderd.  

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove vroeg de cijfers van het aantal processen-verbaal (PV's) en het aantal vogels op bij Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.

Ludwig Vandenhove: “Bij illegale vogelvangst zijn er twee soorten inbreuken: ofwel het betrappen op heterdaad van illegale vogelvangst, ofwel de vaststelling van illegaal bezit van beschermde vogels, die in het wild werden gevangen.
In het laatste geval zijn de vogels meestal voorzien van een gefraudeerde pootring en werden de vogels door de vogelhouder in kwestie eerder gevangen of (illegaal) gekocht bij een vogelzanger.
De gevangen vogels zijn in overgrote meerderheid zangvogels (passeriformes) met soorten zoals vink, putter, sijs, barmsijs, kneu, groenling, goudvink, kruisbek, Europese kanarie, staartmees, appelvink en geelgors.

Hieronder vindt u de cijfers en de parlementaire vraag en het antwoord.

Op basis van eigen berekeningen geeft dit de volgende globale cijfers voor Vlaanderen

 

Over de laatste 10 jaar is volgens de cijfers van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) het aantal processen verbaal (PV ‘s) en het aantal inbeslaggenomen vogels gedaald.