Ik wil herinnerd worden als een burgemeester die de stad menselijker maakte!

In het Nieuwsblad van 28 februari 2007 stond een uitgebreid interview met burgemeester
Ludwig Vandenhove/>.

Hieronder vindt u de integrale tekst.

,,Ik draai niet meer op voor tekortkomingen van het college''


,,Ik wil vooral herinnerd worden als een burgemeester die de stad menselijker maakte, maar zeker niet als een burgemeester van stenen en beton.'' Voor
Ludwig Vandenhove/> (SP.A) is politiek een roeping. Hij is er verslaafd aan en noemt zichzelf sociaal, perfectionist en workaholic. ,,Ik word vaak voorgesteld als een koele manager, maar voor mij is een gemeente leiden vooral een gemeente verdraagzamer, hoffelijker en menselijker maken. Er zijn positieve tekenen dat het ook gebeurt. De buurtwerking neemt toe en het milieubewustzijn groeit'', mijmert Vandenhove.

Ludwig Vandenhove/> begint - ondanks het verlies van twee zetels bij de verkiezingen - aan zijn derde ambtstermijn als burgemeester. De VLD bleef status-quo, maar ook de CD&V verloor een zetel. De vorige coalitie bleef nipt overeind en breidde met de CD&V uit tot een groot verbond. Het Grootste Buurtonderzoek voorspelde een achteruitgang van de meerderheid en in de populariteitspoll bengelde de Truiense burgemeester achteraan. Voor een hardwerkende burgemeester kwam de nederlaag dubbel hard aan. ,,Ik was fel ontgoocheld'', lucht Vandenhove zijn gemoed. ,,Twaalf jaar lang hebben we hard gewerkt en de stad degelijk geleid, maar we werden er niet voor beloond. De oorzaak ligt waarschijnlijk in een foute communicatie. Het beleid werd de vorige legislaturen voortdurend aan mijn persoon gekoppeld. Ik moest alles oplossen, overal inspringen en veel brandjes blussen. Dat was niet altijd dankbaar en populair. Ik heb te veel naar me toe gehaald. Mijn partijgenoten drongen aan om de verkiezingen in te gaan als de partij van de burgemeester.''

Toch kreeg de SP.A-voorman positieve reacties van de SP.A-top. De coalitie hield stand ondanks de aanwezigheid van een asielcentrum, twee psychiatrische centra en de dreiging van extreem-rechts. ,,Extreem-rechts ging van zeven naar veertien procent. Dat kon niet anders. Sint-Truiden kon in Vlaanderen geen eiland blijven. Maar de partij bleef onder het Vlaams gemiddelde'', triomfeert Vandenhove.

Afspiegelingscollege

De burgemeester start dit keer met een afspiegelingscollege, waarin de drie grote partijen vertegenwoordigd zijn. ,,Ik heb me voorgenomen om de komende zes jaar niet meer alle dossiers zelf op te lossen. Elke schepen is verantwoordelijk voor zijn beleid. Ik blijf loyaal tegenover de partners, maar ik zal ook aan de bevolking precies zeggen waar iedere schepen voor staat en wie welke beslissing heeft genomen. Ik draai niet meer persoonlijk op voor tekortkomingen van het college'', zegt Vandenhove.

Hij verwacht veel van nieuwkomer Roland Duchâtelet. ,,Ik hoop samen met de eerste schepen veel initiatieven boven de partijen heen te kunnen nemen.''

Autoritair

De Truiense burgemeester wordt vaak een autoritair gedrag toegeschreven. Delegeren is niet de sterkste zijde van de Truiense burgervader. ,,Dat klopt'', geeft Vandenhove toe. ,,Met delegeren heb ik het moeilijk. Ik wil alles zelf oplossen. Ik werk dan ook bijzonder hard: elke dag van half acht 's morgens tot elf of twaalf uur 's avonds. Op zaterdag zijn het begrafenissen en vieringen. Zondag zit ik achter de computer. Maandagmorgen begin ik om half negen te werken. Neen, dit is niet vol te houden. Ontspanning en voetballen zijn er niet meer bij. De druk wordt te hoog en toch kan ik het niet laten. Het is mijn aard. Ik heb buiten het burgemeesterschap ook nog een verantwoordelijkheid in het parlement. Voor mij kan het ene niet zonder het andere en dat heeft voor het beleid ook zijn voordelen.''

Voor het harde labeur krijgt hij een riant maandinkomen van 5.458 euro. ,,Maar ik doe niet aan politiek om geld te verdienen. Politiek is een roeping. Het maandinkomen is overigens niet gelijk aan twee volledige wedden. Er moeten nog belastingen af en ik draag een bedrag aan de partij over. Door mijn cumul bespaart de stad zelfs op mijn inkomen van burgemeester'', verduidelijkt Vandenhove.

De laatste legislatuur? ,,Dat moet de kiezer beslissen. Maar in ieder geval moeten we proberen bij de volgende verkiezingen de sjerp in eigen rangen te houden. Zelf wil ik de plaats ruimen als jonge kandidaten als schepen Els Sneyers voor het burgemeesterschap in aanmerking komen. Ik wil bij de komende parlementsverkiezingen goed scoren en me zeker nog verdienstelijk maken voor Sint-Truiden en Zuid-Limburg. Politiek kan ik niet laten. Het is een verslaving. Ik ben overigens tevreden met het verloop van mijn politieke carrière. Kortstondig koesterde ik de droom van een ministerieel ambt. Maar daar was ik vlug overheen. Van de politiek en het socialisme heb ik veel gekregen, maar ik heb ook veel terug gegeven.''

Echtgenote Sonja Schreurs paste ook haar leven aan de drukke politieke carrière aan. ,,Onze relatie is anders dan in een doorsnee huwelijk. Hoewel we graag kinderen hadden, bleven we bewust zonder. Mijn man had onvoldoende tijd om kinderen op te voeden. Zelf werk ik en heb ik een actief leven. Ik ben voor mijn hobby evenveel avonden weg. Ik heb mijn vrijheid en ik wil bewust niet de burgemeestersvrouw spelen. Zelden vergezel ik Ludwig bij officiële gelegenheden. We gaan af en toe samen op reis, maar we spreken mekaar vooral 's morgens in de badkamer'', lacht Sonja.

,,Geen grote infrastructuurwerken meer''

De meerderheid wil de komende zes jaren de accenten verschuiven van de grote infrastructuurwerken naar een beleid op mensenmaat en de koers die vorige legislatuur al was uitgezet, doortrekken naar 2012.
Ludwig Vandenhove/> wil vooral aandacht besteden aan werkgelegenheid, toerisme, integratie en vooral aan buurtwerking.

De sluiting van de luchtmachtbasis in Brustem en het vertrek van de militairen begin jaren '90 liet menig politicus van de vestiging van grote vliegtuig- en auto-industrieën en van een burgerluchtvaartbasis dromen. Tot vandaag is van die droom nog niets gerealiseerd en Vandenhove ziet niet meteen grote productiebedrijven in Brustem neerstrijken. Bovendien zijn de vooruitzichten bij de twee grote toeleveranciers van auto-onderdelen in Sint-Truiden, VCST en Monroe, niet hoopgevend. De jongste staking bij VCST bewijst alleen maar de kwetsbare positie van de ondernemingen.

,,Door het uitblijven van grote bedrijven moeten we ons samen met de regionale partner Brustem Industriepark bezinnen over de toekomst van de industriezone. Er is bijzonder veel vraag naar percelen voor kmo's. We dringen aan dat een deel van het regionale park opnieuw kmo-zone wordt. Het is beter dat we tien kleine bedrijven van vijftig personeelsleden aantrekken dan één groot bedrijf van vijfhonderd.''

Ontsluiting

Aan de ontwikkeling van het industriepark is de heikele kwestie van de ontsluiting van Sint-Truiden gekoppeld. Alleen richting Hasselt beschikt de stad met de expresweg over een degelijke en snelle verbinding met het autowegennet. Een aansluiting naar de E40 en Brussel is al decennia een verzuchting in Zuid-Limburg. Vandenhove staat achter een aansluiting naar de E40, maar de oplossing moet realistisch en betaalbaar zijn.

,,Loze beloften hebben geen zin. Grootse projecten kunnen niet meer. Het budget van de Vlaamse overheid laat dat niet toe. Een onteigening van landbouwgrond over een lengte van tien tot vijftien kilometer acht ik niet haalbaar en een herinrichting van de N3 naar Tienen is idealistisch. Een aansluiting over Wallonië lijkt me de goedkoopste oplossing, maar dan stelt zich een communautair probleem.''

De burgemeester oppert een nogal revolutionaire denkpiste om de N3 op bepaalde uren te ontlasten van het landbouwverkeer. ,,Voornamelijk landbouwvoertuigen die naar de suikerfabriek van Tienen rijden of naar de fruitveilingen in Sint-Truiden, houden het verkeer op. Er kunnen alternatieve routes worden uitgestippeld of er kunnen uitwijkstroken worden voorzien. Als we landbouwers en fruittelers verplichten alternatieve wegen te nemen, moeten de betrokkenen daarvoor een financiële compensatie krijgen. Dit is op korte termijn mogelijk in afwachting van een fundamentele oplossing'', luidt het. In het kader van het Limburgplan loopt op dit ogenblik een studie om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn, rekening houdend met alle denkbare elementen.

Onomkeerbaar

Los van de harde economische druk wil de stad de komende jaren werk maken van een realistisch en menselijk integratiebeleid. ,,We moeten de bevolking niets wijsmaken. De aanwezigheid van asielzoekers is onomkeerbaar. We moeten bereid zijn een stukje in te leveren of de vreemdelingen in hun eigen land te helpen. Bij een repatriëring moeten uitgeprocedeerden op hun vertrek worden voorbereid. Voor het ophalen van de uitgeprocedeerden maakt onze politie precieze afspraken met het asielcentrum van Bevingen'', aldus Vandenhove.

Gesterkt door de voorspellingen van voormalig Amerikaans vice-president Al Gore in ,,An Inconvenient Truth'' wil Vandenhove, naar het voorbeeld van Oostende, een autonoom gemeentebedrijf installeren voor het uitwerken van een duurzaam klimaatbeleid om de Kyoto-norm te halen op het niveau van een stad als Sint-Truiden.

In de lijn van de ,,zachte'' realisaties ligt de aandacht voor buurtwerking.

,,De buurtwerking neemt exponentieel toe. Het bedrag aan cheques die de stad jaarlijks uitbetaalt, neemt toe en vorige week kregen we van de Koning Boudewijnstichting nog een prijs en een subsidie voor de postkaarten, die nieuwkomers in een straat of wijk gebruiken om aan te kondigen dat ze willen kennismaken met de buurt. Problemen als hondenpoep, burenhinder of overlast door jongeren zijn vaak gebonden aan een wijk of buurt. Ze vragen een aangepaste aanpak en dat verhoogt het veiligheidsgevoel.''

Topprioriteit is het aantal inwoners uit te breiden tot 40.000. Sint-Truiden telt nu 38.423 inwoners. De bevolkingsaangroei moet de stad toelaten meer inkomsten via belastingen te realiseren. (els)

2012

Op welke drie realisaties mag de kiezer
Ludwig Vandenhove/> afrekenen in 2012?

Project 1: Bevolking: ,,We moeten in 2012 de kaap van 40.000 inwoners overschrijden. Sint-Truiden is één van de eerste gemeenten in Vlaanderen die een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan indiende. We beschikken over de nodige uitvoeringsplannen en dat laat ons toe om op korte termijn woonuitbreidingsgebieden te creëren.''

Project 2: Toerisme: ,,Toerisme is in Haspengouw een groeisector. Het aantal bezoekers stijgt jaarlijks. Net als in de fruitsector opent dat perspectieven voor tewerkstelling.''

Project 3: Werkgelegenheid: ,,De kmo-zone in Brustem is volzet. De gronden die nu nog aan Brustem Industriepark toebehoren, kunnen gedeeltelijk gerecupereerd worden voor de vestiging van kmo's.''