"Ik kan het niet beter zeggen!"

De idealen die we koesteren, onze zoetste dromen en goede hoop worden misschien geen werkelijkheid tijdens ons leven. Maar dat is het punt niet.
De wetenschap dat jij in jouw dagen je plicht deed en de verwachtingen van je medemensen waar hebt gemaakt, is op zich een waardevolle ervaring en een geweldige prestatie.

* MANDELA (N.). “In gesprek met mijzelf”, Lannoo, Tielt, 2010, p. 234