Ik begrijp de jonge boer(innen)(en), maar …

Op woensdag 18 mei 2022 heeft de Groene Kring, de jongerenafdeling van de Boerenbond (BB), actie gevoerd aan het Vlaams parlement tegen het stikstofakkoord van de Vlaamse regering.

“Ik ben ook langs geweest”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ik begrijp hun standpunt dat zij minder toekomst hebben binnen de landbouw als het stikstofakkoord erdoor komt. Maar de vraag is vooral of zij daarvoor moeten komen aankloppen bij de huidige politieke generatie.

Dat zouden ze beter doen bij hun ouders, waarvan ze vaak het bedrijf willen overnemen, de BB-generatie uit die tijd en de politici uit die periode, vooral bij die van de cd&v (of de toenmalige CVP).
Die hebben hun altijd, nu nog, blijven ‘wijsmaken’ dat er geen milieu- en/of stikstofproblemen zouden komen en dat ongebreidelde uitbreidingen mogelijk bleven.

Ja, er moet dringend iets gebeuren aan de stikstofproblematiek.
Het gaat hier tenslotte over de algemene volksgezondheid. En wat doen de Vlaamse meerderheidspartijen cd&v en (in iets mindere mate) Open Vld? Vertragingen en allerlei obstakels opwerpen dat dit, of geen enkel, stikstofakkoord ook maar zou kunnen doorgaan. Bijgevolg opnieuw uitstel, zoals al zoveel jaren gebeurt.

Onverantwoord!
Wij vinden als VOORUIT dat het stikstofakkoord nog verder zou moeten gaan (1), maar wij steunen het huidig compromis, omdat dat tenminste al een stap in de goede richting is.

Geen beslissing nemen in het stikstofdossier is voor mij een dossier dat terechtkomt in de reeks, die bijdraagt aan het imago van ‘Vlaanderen failed state’.

Jonge boer(innen)(en), wij luisteren naar u en begrijpen jullie acties, maar wij zijn niet akkoord met jullie stellingnamen.”