Iedereen heeft recht op haar/zijn eigen beleving van geloofsovertuiging

Dat zegt gemeente- en provincieraadslid Ludwig Vandenhove in een OPEN brief aan de Limburgse confessionele en niet-confessionele geloofsgemeenschappen.

"Hieronder vindt u de OPEN brief, die de grote lijnen weergeeft van mijn voorstellen.

Zij zijn de samenvatting van mijn beleid gedurende 6 jaar als bevoegd gedeputeerde van Confessionele en Niet-Confessionele geloofsovertuigingen", zegt Ludwig Vandenhove.


Header rief geloofsovertuigingen

Mevrouw
Mijnheer
Vrienden

Aanstaande zondag 26 mei 2019 zijn het Europese, federale en Vlaamse verkiezingen.

Ik was de afgelopen 6 jaar Limburgse gedeputeerde van Confessionele en Niet-Confessionele geloofsovertuigingen.

De uitganspunten van mijn beleid waren:

 • de financiering van de confessionele en de niet-confessionele geloofsovertuigingen is voor mij mee de basis van onze democratie.
  Dat iedereen haar of zijn geloofsovertuiging in alle vrijheid en in goede omstandigheden kan belijden, mag geld aan de overheid kosten.
  Elke geloofsovertuiging heeft recht op dezelfde (financiële) mogelijkheden;
 • een onpartijdige, pluralistische overheid moet de gelijkwaardigheid waarborgen, zodat de diversiteit in de samenleving maximaal gegarandeerd wordt;
 • de scheiding tussen levensbeschouwing en Staat;
 • geen besparingen op zo een fundamenteel gegeven van onze maatschappij.
  Als er erkende geloofsovertuigingen bijkomen, waar ik grote voorstander van ben, moet er extra geld voorzien worden.
  Het kan niet zijn dat dezelfde financiële middelen dan moeten verdeeld worden over meer erkende geloofsovertuigingen. Zo is sinds vorig jaar het Boeddhisme erkend door de Vlaamse regering en is het Sikhsisme al jaren vragende partij voor een erkenning;
 • de regelgeving en de financiering moeten voldoende centraal en éénvormig blijven gebeuren vanuit België en/of Vlaanderen en/of de provincies. Aftredend bevoegd Vlaams minister Liesbeth Homans had bijvoorbeel een voorstel om de financiering van de moskeeën toe te spelen aan de gemeenten en steden.
  Anders zullen gemeenten en steden, die het financieel moeilijk(er) hebben en/of afhankelijk zijn van de sa-
  menstelling van lokale coalities, snel minder geld uittrekken.
  Dan loert de politiek echt om de hoek, zoals de niet meer erkenning door Liesbeth Homans van de Fatih-mos-
  kee in Beringen. Niet-confessionele of confessionele geloofsovertuigingen mogen niet politiek (mis)(ge)bruikt worden.

Die uitgangspunten blijven voor mij dezelfde voor het toekomstig beleid rond confessionele en niet-confessi-
onele geloofsovertuigingen.

Ik ben aanstaande zondag 26 mei 2019 kandidaat voor het Vlaams parlement.
Ik zal daar op dezelfde manier de financiering van de niet-confessionele en confessionele geloofsovertuigingen verdedigen.

Ik hoop op uw steun en stem te mogen rekenen.

Ludwig Vandenhove
2de kandidaat effectief Vlaams sp.a