Iedereen gelijk voor de wet!

“ ’Iedereen gelijk voor de wet!’: dat proberen te realiseren, is mijn leidraad al gedurende heel mijn politieke carrière” , zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Als ik het goed begrijp, gaat de CD&V-Open Vld-N-VA-meerderheid in Sint-Truiden dat principe nu -eindelijk!- toepassen voor alle lokale nieuwswebsites.
Er was een aanbestedingsdossier uitgeschreven, maar nu wordt dat stopgezet.
Raar, zou de ‘bevoorrechte partner’ www.truineer.be het niet gaan halen?

Waar gaat het over?
Sedert april 2014 betaalde de stad Sint-Truiden 726 euro per maand of 8 688 euro per jaar uit aan de lokale nieuwswerksite ‘Truineer’, tot ik er namens sp.a, nu VOORUIT, tegen gereageerd heb.
De bedoeling? In ruil voor dat bedrag objectieve informatie van de stad Sint-Truiden brengen.
Heel de tijd gebeurde dat onwettelijk, zonder publieke aanbesteding.
Na herhaaldelijk aandringen van mijnentwege, zijn de betalingen uiteindelijk stopgezet vanaf maart 2020. Ik heb het dossier toen eveneens overgemaakt aan Audit Vlaanderen.

Het college van burgemeester en schepenen had nu een aanbesteding uitgeschreven, maar zet ze stop.
We hebben in Sint-Truiden momenteel vier nieuwswebsites: www.truineer.be, www.truiensnieuws.be, www.sintruinbegot.be en www.trudocs.be. Of vergeet ik er nog? Maar ook nu waren er zeker twee van die vier andermaal niet aangeschreven. Bijgevolg toch niet ‘iedereen gelijk voor de wet’.

Nu zouden dus alle lokale nieuwswebsites ‘gelijk behandeld worden’. Dat wil zeggen dat geen enkele site nog betaald zou worden en lokale informatie en/of lokaal nieuws moet brengen op basis van de persteksten van de stad Sint-Truiden. Maar dan zouden alle lokale perscorrespondenten van alle media op hetzelfde moment dezelfde informatie moeten ontvangen, want dat is nu ook niet het geval. Dus weer niet ‘iedereen gelijk voor de wet’. Maar alles samen een stap in de goede richting, maar goed op te volgen.

Hoe kan een medium objectief aan verslaggeving doen als ze ondertussen betaald wordt door het stadsbestuur om informatie te brengen? Immers, hier geldt eveneens ‘wiens brood men eet diens woord men spreekt’. Gewoon het uitganspunt om een medium te betalen dat zogezegd tevens aan journalistiek doet, is vanuit democratisch standpunt niet de juiste aanpak.

En dan blijven er nog vragen.
Moet Truineer de van april 2014 tot en met maart 2020 uitbetaalde bedragen niet terugbetalen aan de stad Sint-Truiden vermits dit gebeurd is zonder goedgekeurd contract?
Truineer is op dezelfde manier informatie blijven brengen van de stad Sint-Truiden na maart 2020 als ervoor en dat officieel zonder vergoeding. Of is er op de één of andere manier toch verder betaald?
Nog werk voor de lokale politiek om dit uit te zoeken!”

Hieronder vindt u de bijdrage, die hierover op www.trudocs.be staat. (1)