Hoorzitting met de legervakbonden in de commissie voor de Landsverdediging!

Op woensdag 3 maart 2010 vond in de commissie voor de Landsverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, onder voorzitterschap van burgemeester-federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, een hoorzitting plaats met de representatieve legervakbonden inzake het actuele hervormingsplan van minister van Defensie Pieter De Crem en vooral de gevolgen hiervan voor het personeel.


“Ik ben blij dat deze hoorzitting heeft plaatsgevonden, zodanig dat de legervakbonden ook eens rechtstreeks in debat konden gaan met het parlement.
De vraag voor deze hoorzitting van een aantal collega-parlementsleden en mijzelf als voorzitter is dus terecht gebleken.”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Uiteraard moet ieder op haar/zijn terrein blijven: enerzijds het sociaal overleg, anderzijds het parlement, maar zulke ‘rechtstreeks confrontatie’ kan nooit kwaad. Bovendien vormt deze bijeenkomst een goede aanloop naar de bezoeken, die de commissie voor de Landsverdediging binnenkort zal brengen aan een aantal kazernes in Wallonië en Vlaanderen, die met afslanking en/of sluiting bedreigd worden en waarbij rechtstreeks met de betrokken militairen zal kunnen gesproken worden.

Conclusie van deze bijeenkomst was dat de vakbonden vooral het gebrek aan overleg van de minister van Defensie Pieter De Crem en de onduidelijkheid en de transparantie wat er uiteindelijk met de betrokken personeelsleden gaat gebeuren, aanklagen.
De analyse kennen we nu, aan de oplossing zal moeten worden gewerkt.”, besluit burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Hierover is op 23 februari 2010 een bericht verschenen via het persagentschap Belga.

Zie ook de tekst ‘Besparingsplan minister van Defensie Pieter De Crem ... waar is het overleg?’ van 19 december 2009 op deze website.