Hoe zit het met het dierenwelzijnslabel?

“Een dierenwelzijnslabel moet ervoor zorgen dat de producten, die aangeboden worden op de markt, diervriendelijk zijn”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts heeft al enkele malen toegezegd dat hij dit voorjaar zou proberen rond te zijn met het concept en dat de praktische uitvoering dan zo snel mogelijk zou volgen. Vandaar de mondelinge vraag, die ik gesteld heb tijdens de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn  op woensdag 9 maart 2022 over de concrete stand van zaken en de verdere timing.

Het gaat vooruit met het dierenwelzijnslabel, maar het komt er nu op aan om het zo snel mogelijk praktisch en op het terrein te realiseren.
De eventuele principiële realisatie van een dierenwelzijnslabel is een grote stap voorwaarts, maar daarna zijn er nog heel wat concrete stappen te nemen rond bijvoorbeeld kalkoenen, plofkippen en het verbod op de chirurgische castratie van varkens.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Ben Weyts (N-VA). (1)