"Het wordt teveel voor Corneel" (1)

“Communicatie is belangrijk in alle beleidsdomeinen”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “Maar gezien het klimaatprobleem, het gegeven van de luchtvervuiling en de situatie van ons leefmilieu wordt communicatie in die domeinen nog elke dag belangrijker.

We kunnen niet allemaal specialisten zijn.
Natuur- en milieuorganisaties, beroepsmensen en politici moeten hier rekening mee houden.

Anders dreigt het draagvlak bij de bevolking (nog?) kleiner te worden.

Over het al dan niet kappen van bomen is er op heel wat plaatsen in Vlaanderen al veel te doen geweest. Neen, zelfs bijna permanent veel te doen. Daarom heb ik mijn periode als verantwoordelijke voor de Limburgse Bosgroepen veel geïnvesteerd in communicatie als er ergens bomen gekapt werden.
Actueel zijn op dit moment de vele kappingen aan het Schulensmeer. Ook het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) krijgt regelmatig kritiek en commentaar over het houthakbeheer langs gewestwegen en autosnelwegen.

Nu blijkt uit een Frans onderzoek dat ‘bijenkasten plaatsen slecht is voor bijen’ (2).
Zo zouden op plaatsen waar kasten met honigbijen bijkomen andere bijensoorten verdwijnen.
Als er alleen nog honingbijen zijn, zullen die enkel ‘hun’ planten bestuiven. Dus slecht voor de biodiversiteit.

En zo zijn er nog wel heel wat discussies tussen specialisten en studies, die elkaar tegenspreken.
Zelfs burgers, die het goed menen met de omgeving, zouden er moe van worden.

Werk voor alle betrokkenen om het helder en duidelijk voor de bevolking te maken.”

  • (1) www.wikipedia.be
  • (2) "Bijenkasten is slecht voor de bijen", De Standaard, zaterdag 9 en zondag 10 november 2019, pagina 5.
  • Zie onder andere ook "Make-over Schulensmeer (1)" van dinsdag 16 juli 2019 op deze website.