Herziening Strategisch Concept van de NAVO

Samen met zijn sp.a-collega federaal volksvertegenwoordigers David Geerts en Dirk Van der Maelen heeft burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove een voorstel van resolutie ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers ‘betreffende de herziening van het Strategisch Concept van de Noord Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO)’.

Ludwig Vandenhove: “Op de NAVO-top van vrijdag 3 april 2009 en zaterdag 4 april 2009 in Straatsburg/Kehl gaven de staats- en regeringsleiders de opdracht aan de secretaris-generaal van de NAVO, de Deen Anders Fogh Rasmussen, om een nieuw strategisch concept uit te tekenen.

 

 

 

 

Het herzieningsproces omvat drie fasen: een reflectiefase, een consultatiefase en een opstellings- en onderhandelingsfase.
Een expertengroep heeft een voortrekkersrol in de eerste twee fasen.
Zie de tekst ‘NAVO-experten in het Belgisch parlement!’ van 13 maart 2010 op deze website.

 

 

Het streven is om de definitieve tekst in de herfst van 2010 tijdens de volgende NAVO-top in Lissabon ter goedkeuring voor te leggen aan de staatshoofden en regeringsleiders.

 

 

Deze resolutie kadert in dit globale opzet.”

 

 

Zie www.dekamer.be voor de integrale versie van de resolutie.