Herk-De-Stad blijft alleen achter…

“Dat is de conclusie na mijn interpellatie op dinsdag 8 februari 2022 aan minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management Jan Jambon in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van dinsdag 8 februari 2022“, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ik blijf pleiten dat Herk-De-Stad alsnog zou opgenomen worden in het Vlaams Rampenfonds voor een tegemoetkoming in het kader van de overstromingen en de wateroverlast uit juli 2021.
Hetzelfde geldt voor een aantal andere gemeenten, zoals Zoutleeuw. Bovendien moet er nagedacht worden om ander bewijsmateriaal, zoals beelden of verklaringen van ambtenaren van officiële instanties, in rekening te kunnen brengen om in aanmerking te komen voor subsidies uit het Vlaams Rampenfonds.

Naast de korte termijnaanpak, moet er op lange termijn gedacht worden.
Er moet gewerkt worden aan een lange termijnvisie voor de stroomgebieden van de Demer en de Gete. (1) (2) (3) (4)

Hieronder vindt u:

- de interpellatie over de tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds bij de watersnood van juli 2021 van Ludwig Vandenhove aan minister Jan Jambon. (5)

- de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoord van Jan Jambon tijdens de commisie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van dinsdag 8 februari 2022 (6)

- de reportage in het Televisie Limburg (TVL) avondnieuws van dinsdag 8 februari 2022. (7)

De Interpellatie over de tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds bij de watersnood van juli 2021 van Ludwig Vandenhove aan minister Jan Jambon.

       

De tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Jan Jambon in de Commissie  Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van 8 februari 2022.

De TVL-reportage in het avondnieuws van dinsdag 8 februari 2022