Hanne en Ludwig: het vervolg

Ludwig en Hanne

Vorige week was er aandacht voor de relatie tussen natuur en gezondheid.
Nu hebben we het over het belang van de Regionale Landschappen (RL).

De Regionale Landschappen (RL) moeten verder uitgebouwd worden.

Zij kunnen mee zorgen voor natuurprojecten in de gemeenten, dichtbij de bevolking. Zo spelen zij een belangrijke rol voor meer groen en alzo tegen de CO2-problematiek en de luchtverontreiniging.

In de RL zijn alle groepen, die actief zijn in de OPEN RUIMTE vertegenwoordigd, waardoor beslissingen en projecten maximaal ingebed zijn in de samenleving.

Wij willen zekerheid rond de financiering (gemengd vanuit Vlaanderen, de provincies en de gemeenten).

Prettig weekend

Hanne en Ludwig