Handhaving en opvolging sportmakelaars kan beter

Vlaanderen heeft per 1 juni 2019 een registratierecht voor sportmakelaars ingevoerd. Dat was onder andere een gevolg van de Operatie Propere Handen in het voetbal.

De bedoeling van dat registratierecht is dubbel: enerzijds de rechten van de sportbeoefenaars beter beschermen, anderzijds de transparantie verhogen om eventuele fraude te voorkomen.
Het betreft geen vergunning in de strikte zin van het woord, louter een automatische registratie van onbepaalde duur. De registratie kan wel worden geschorst of zelfs ingetrokken indien de makelaar inbreuken begaat op het wetgevend kader.

Het gaat over sportmakelaars in het algemeen, maar natuurlijk gaat het hoofdzakelijk over het voetbal.

“Net zoals vorig jaar vroeg ik de actuele cijfers op bij Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Op 1 januari 2022 waren er 231 geregistreerde sportmakelaars in Vlaanderen.
Dit is een stijging van 31% in vergelijking met dezelfde periode in 2021, toen waren er 176 makelaars geregistreerd.
Van die 231 geregistreerde makelaars zijn er 131 gevestigd in het buitenland, 68 in Vlaanderen en 32 in Brussel of Wallonië.

In 2020 of 2021 zijn er nog geen beslissingen tot schorsing of intrekking genomen. Maar dat kan moeilijk met nauwelijks of geen controle of handhaving: in 2020 waren er geen controles, in 2021 waren er 2 onderzoeken.
Bij die 2 onderzoeken waren er inbreuken op de voorafgaande registratie van sportmakelaars en het benaderen van sportbeoefenaars jonger dan 15 jaar.
De controles en de handhaving moeten duidelijk opgedreven worden.
Het is zoals met zoveel andere Vlaamse decreten: geen opvolging en handhaving.”

De lijst met geregistreerde sportmakelaars kan geraadpleegd worden op www.vlaanderen.be, de lijst wordt maandelijks geactualiseerd.

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van ministers Hilde Crevits en Ben Weyts.