Handhaving dierenwelzijn beter coördineren

“Er is de laatste jaren al veel verbeterd op het vlak van de handhaving van het dierenwelzijn. Maar er kan nog veel gebeuren, vooral door een betere samenwerking tussen de verschillende diensten en instanties”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Federaal zouden de politiezones kunnen verplicht worden of tenminste ‘aangemaand worden’ om in elke zone een dierenpolitie op te richten. Dat is namelijk nog steeds niet het geval. Bovendien zouden er best sluitende protocollen afgesloten worden tussen de Vlaamse administratie voor Dierenwelzijn en de diverse politiezones.
De recent aangestelde Vlaamse verbindingsofficier zou hierin een belangrijke rol kunnen spelen.
Tot slot zouden de data qua inbreuken op de dierenwelzijnswetgeving beter moeten geïnventariseerd en geanalyseerd worden.  Elk gepast beleid vertrekt immers van een geschikte analyse.

Ik stelde hier een schriftelijke vraag over aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Ben Weyts.