Hagen planten: goede zaak

De nieuwe Waalse regering van PS-Ecolo-MR heeft in het regeerakkoord ingeschreven om 4.000 kilometer hagen, heggen, houtkanten en/of bomen aan te planten. (1)

“Schitterend voorstel”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Goed voor de biodiversiteit, het klimaat en de opvang van regenwater, tegen erosie en een goede filter voor fijnstof.

Uiteraard gaat het over een enorme uitdaging.
De vraag ‘Is het haalbaar of niet?’ mag nu niet overheersen.
De ambitie met een plan met concrete stappen tot realisatie is op zich al een hele verdienste.
Het is te vergelijken met klimaatplannen op alle bestuursniveaus om de CO2 met bepaalde percentages terug te dringen tegen een bepaald jaar.

Hagen, heggen en houtkanten zijn een ideaal middel om natuurverbindingen, zogeheten groene corridors, te maken. Vermits de natuur in Vlaanderen heel versnipperd is, zou dat ook een goede oplossing voor onze regio zijn.
Benieuwd of er ook een gelijkaardig voorstel in het Vlaams regeerakkoord gaat staan.

Als gewezen gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur en vooral als voorzitter van de 3 Limburgse Regionale Landschappen heb ik ter zake heel wat initiatieven genomen in Limburg.

Wat goed is voor Wallonië, is eveneens goed voor Brussel, Duitstalig België en Vlaanderen als het over zo een thema gaat. Dus dringend sommige elementen her federaliseren.
Biodiversiteit, klimaat, gezonde lucht eindigen niet aan een toevallige of historische grens.”