Gratis hernieuwing rijbewijs met beperkte geldigheidsduur!

De maatregel tot het gratis hernieuwen van het rijbewijs voor diabetespatiënten en personen met een fysieke, geestelijke of visuele beperking is beslist door de gemeenteraad van Sint-Truiden op voorstel van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove.

 

Diabetici en personen met een fysieke, geestelijke of visuele beperking ontvangen een rijbewijs met beperkte geldigheidsduur. Daarom verleent het stadsbestuur van Sint-Truiden aan deze groepen van personen een vrijstelling van het tarief voor de hernieuwing van het rijbewijs (= 11,00 EUR).

 

 

 

 

Concreet betekent dit dat deze burgers enkel de eerste afgifte of de vervanging omwille van diefstal of verlies moeten betalen.
De kosten voor de hernieuwingen omwille van hun beperking worden door het stadsbestuur gedragen.

 

 

“Het is een heel sociale maatregel, die kan toegevoegd worden aan heel de lijst, die ik (mee)genomen heb in mijn bijna 14 jaar (eind 2008!) als burgemeester van Sint-Truiden.”, aldus
Ludwig Vandenhove.

“Aandacht voor het sociale moet horizontaal over alle beleidsdomeinen heen lopen.”