Graag een echt wolvenplan!

De wolf is terug in Limburg.
Een goede zaak en een lichtpunt in onze diversiteit en onze natuur.

Maar dan moet Vlaanderen er ook een echt beleid rond voeren”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Er is veel te doen rond de dood van wolvin Naya vorig jaar.
Het ‘verziekelijkt’ de relaties tussen de verschillende gebruikers van de OPEN RUIMTE, die net partners zouden moeten zijn. Het zou daarom goed zijn dat de dader(s) snel gevonden worden.

Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir ziet nu alle betrokken partijen. Positief, maar het moet wel snel gaan. En dan moet het wolvenplan, dat nu op papier staat, geactualiseerd worden. Maar moeten er tevens vooral de nodige financiële en personele middelen tegenover geplaatst worden.

Persoonlijk ben ik voorstander van een jachtverbod in die gebieden, waar wolven zich ophouden. Maar zaken verbieden, hebben maar zin als ze ook gecontroleerd worden, handhaving dus.
Ik blijf daarover ‘zagen’. Ik ben het dan ook eens met Jan Loos van Landschap vzw dat de Natuurinspectie binnen het Agentschap Natuur en Bos op het terrein meer moet opvolgen en desgevallend optreden. (1)

Ik zal dit dossier alleszins nauw opvolgen en er desgevallend de nodige vragen over stellen in het Vlaams parlement aan minister Zuhal Demir.”