Geraak er als burger maar eens wijs uit…

 “Hoelang praten wij als diverse overheden of diensten, die (on)rechtstreeks met de overheid verbonden zijn, al niet over de éénloketfunctie?”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

In mensentaal vertaald: dat één persoon uitlegt aan de klant, lees de burger, die in een dossier geconfronteerd wordt met diverse instanties, wat de concrete gevolgen zijn voor haar of hem.

Het voorbeeld hieronder is voor mij nog maar eens de bevestiging dat het vaak om grote termen gaat, die in de praktijk niet (altijd) werken.

Waar gaat het over?
Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Sint-Truiden laat een energiescan uitvoeren door de nv Fluvius in een woning van een cliënt, die eigendom is van de cv Nieuw Sint-Truiden.
Steunpunt Buurtopbouwwerk (STEBO) vzw ondernemend voor de samenleving doet op het terrein de energiescan. 
De cliënt krijgt een verslag en verwacht dan natuurlijk dat de aanpassingen gebeuren, zoals aangegeven in de energiescan. Maar wat blijkt, de cv Nieuw Sint-Truiden als huiseigenaar weet zelf niet dat die scan gebeurd is en wordt er als eigenaar zelfs niet van op de hoogte gebracht.
Dat laatste, net zoals de brief hieronder, komt de  betrokken persoon pas te weten nadat hij mij als gemeenteraadslid spreekt over zijn situatie en ik begin te mailen naar diverse instanties.

Kafkaiaans!

Heel wat instanties, die dus in gang schieten, maar de persoon in kwestie wordt niet goed geïnformeerd. Nochtans hebben alle organisaties en personen perfect hun werk gedaan, en kan hen individueel niets kwalijk genomen worden. Maar wie voelt zich eindverantwoordelijke om de betrokken inwoner verder te helpen en hem de juiste uitleg te geven? Niemand blijkbaar!

Ja, een geluk dat er nog aanspreekbare politici en dienstbetoon bestaan.
Ik bedoel dan niet iets rechttrekken dat krom is, wel de burger ‘informeren’.

Hieronder vindt u de mail aan mij, waarin dan uiteindelijk alles uitgelegd wordt. En zo zijn er nog talrijke andere voorbeelden, die ik ervaar uit mijn contacten met de bevolking.”