Gemeentebesturen geven steeds meer geld uit, maar bieden ook een betere dienstverlening aan!

Dit is de opmerkelijke conclusie van een studie van het Studiecentrum Willy Claes, die in opdracht van burgemeester-senator
Ludwig Vandenhove/> is gemaakt.

De burger is ook relatief tevreden over de werking van de gemeentebesturen en is eveneens bereid om, uiteraard tot op zekere hoogte, te betalen voor een goede dienstverlening.
In die context pleit
Ludwig Vandenhove/> tevens voor meer autonomie en financiële middelen voor het gemeentelijk niveau, zoals dat ook in de meeste Europese landen het geval is.

Hieronder vindt u de perstekst in verband met deze studie. De integrale tekst is te verkrijgen via burgemeester@sint-truiden.be.

Het Studiecentrum Willy Claes maakte in opdracht van burgemeester van Sint-Truiden en senator
Ludwig Vandenhove/> een studie van de Limburgse gemeentefinanciën voor de jaren 1985, 1995 en 2005. De meest opvallende conclusie bij deze studie is toch wel de spectaculaire stijging van het investeringsniveau van de gemeenten. Op 20 jaar tijd is het investeringsniveau verzevenvoudigd, zo weet Ludwig Vandenhove. In 2005 investeerden onze gemeenten in Limburg 16,3 miljard BEF (ruim 405 miljoen EUR) en in 1985 was dit nog 2,3 miljard BEF (ruim 57 miljoen EUR).

Dit cijfer illustreert meteen ook dat de dienstverlening van de lokale besturen enorm is toegenomen. Hoeveel meer wordt er vandaag bijvoorbeeld geïnvesteerd in verkeersveiligheid in vergelijking met 20 jaar geleden? In de jaren ‘80 was er nog geen sprake van modern uitgebouwde containerparken of termen als “duurzaamheidsambtenaar” of ‘ruimtelijk structuurplan’.
“Ik wil vandaag ook eens een keer deze kant van het verhaal in de verf zetten”, zo stelt Ludwig Vandenhove. Er wordt ook altijd gesproken over de te hoge lokale belastingen, maar het lijkt mij correct om hierbij eveneens te vertellen wat er met die middelen gedaan wordt. Ook de werkgevers- en middenstandsorganisaties zouden beter een genuanceerder verhaal brengen in plaats van altijd maar de eenzijdige klaagzang over de te hoge lokale belastingen te laten horen. Zo zijn de investeringen van de gemeenten, die vandaag toch 7 keer hoger liggen dan in 1985, een rechtstreekse injectie in de economie in het algemeen en de lokale economie in het bijzonder. 

In het verleden werden de overschotten van de gemeenten in de gewone dienst gebruikt om de tekorten in de buitengewone dienst te financieren. Deze overschotten in de gewone diensten zijn de jongste jaren echter flink geslonken. In het jaar 2000 hadden de meeste gemeenten in Limburg zelfs een tekort in hun gewone dienst, zo weet Ludwig Vandenhove. Dit structureel financieringsprobleem hebben gemeenten kunnen oplossen door een verhoging van de belastingen en een hervorming van het gemeentefonds. Deze ingrepen hebben er mede voor gezorgd dat tussen 2000 en 2005 de gemeenten hun schuldpositie hebben kunnen verbeteren. Deze evolutie is een goede zaak voor de toekomst zo stelt Truiens Burgemeester Ludwig Vandenhove. Deze gedane inspanningen mogen we zeker niet verloren laten gaan door de gemeenten opnieuw met een hogere leninglast op te zadelen. 

Gemeenten genieten vandaag het meeste vertrouwen van alle overheden en in vergelijking met het buitenland besteden gemeenten in Vlaanderen vandaag relatief weinig in vergelijking met andere overheidsinstatiens. “Ik pleit dan ook voor meer autonomie en middelen voor onze gemeenten”, zo besluit Ludwig Vandenhove.