Gelijk krijgen is plezant!

"We moeten de Vlaamse klimaatconferentie de aandacht geven, die ze verdient", zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove. "Anders heeft zo een initiatief weinig zin."

"Ik ben blij met de uitspraken van hoofdspreker professor doctor Leo Van Broeck van de Katholieke Universiteit Leuven (KUL).
Hij ziet in een betere ruimtelijke ordening een sleutel om de klimaatuitdaging aan te pakken. Zo wil hij onder andere de verlinting in Vlaanderen aanpakken.
De huidige versnipperde bebouwing leidt tot pendelen, files, minder natuur, maakt efficiënt openbaar vervoer onmogelijk en leidt tot ongevallen.
Om nog maar te zwijgen over de hoge kosten, die ze met zich meebrengen.

Minister-president Geert Bourgeois staat achter deze uitspraken en wil met het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen dezelfde richting uit. (1)

Goed nieuws dus! En zeggen dat collega-schepen van Lommel Walter Cremers en ik nog als 'dromers' afgedaan werden toen we in 2013 opdracht gaven aan de onderzoeksgroep ArcK van de Universiteit Hasselt en de vzw Duurzaam Bouwen Limburg (Dubolimburg) om voor Limburg de gevolgen van verlinting in kaart te brengen en mogelijke oplossingen (op termijn) voor te stellen.
Limburg kan hier als groenste provincie van Vlaanderen (weer) een voorbeeldrol opnemen.

Het is altijd plezant gelijk te krijgen, ook en misschien zeker in de politiek."

 

(1) Red het klimaat, ga dichter bij elkaar wonen. De Standaard, 20-04-2016, p. 6.

 

Zie ook Ludwig Vandenhove op eerste Vlaamse klimaatconferentie van 20-04-2016 en Klimaattop in Parijs: de klik bij de bevolking en/of de politiek? van 05-11-2015 op deze website.