Gele brooddozen: VOORUIT blijft volhouden

Collega-gemeenteraadslid Hilde Cops-Visser heeft via een bijkomend agendapunt tijdens de Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)-raad van maandag 27 februari 2023 nog maar eens gepleit voor de invoering van zogeheten gele brooddozen in Sint-Truiden.
Weer tevergeefs, de cd&v-N-VA-Open Vld -meerderheid stemde het voorstel andermaal weg.

Wij vragen als VOORUIT dat het Openbaar Centrum  voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) gele brooddozen zou voorzien voor de specifieke groep van senioren, zieken en/of kwetsbaren”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“In die brooddoos zit basisinformatie, die belangrijk is bij een ernstige of levensbedreigende toestand (de bloedgroep, allergieën, medicatie, etc.).
Deze gegevens kunnen in bepaalde omstandigheden van cruciaal belang zijn.
Die brooddoos kan in de frigo bewaard worden.

Het systeem van deze gele brooddozen kan levens redden.

Er zijn al heel wat Vlaamse gemeenten, die dit systeem ingevoerd hebben, zoals onlangs Heers nog. (1)

Spijtig dat het college van burgemeester en schepenen geen oor heeft naar dit voorstel dat efficiënt en niet duur is.

De groep van senioren en ouderen binnen de globale bevolking wordt steeds groter, ook in Sint-Truiden.
En reden temeer om er via specifieke initiatieven meer aandacht voor te hebben.”