Geld te veel?

“Heeft de stad Sint-Truiden geld te veel?”, vraagt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove zich af.

“Als ik de financiële situatie bekijk, zou ik zeggen NEEN.
Als ik zie hoe slordig omgegaan wordt met het innen van sommige belastingen, zou ik zeggen JA.

Het voorbeeld bij uitstek zijn de belastingen op zogeheten eroshuizen.

Ik heb de informatie nog eens opgevraagd en op gelijst.
Deze belastingen zijn twee jaar niet geïnd (in 2018 en 2019), omdat het zogezegd “het vaak moeilijk was om de uitbater(s) van de betreffende eroshuizen terug te vinden”.
Tijdens de gemeenteraad van donderdag 19 december 2019 is er dan uiteindelijk een nieuw belastingreglement goedgekeurd, waarbij “de eigenaar van een pand, waarin een eroshuis wordt uitgebaat, belast wordt."
Toen hebben wij als sp.a al gevraagd waarom dat zolang had moeten duren.

Diezelfde opmerking hebben we nu: de stad zou vanaf 2020 opnieuw belastingen gaan heffen op basis van het nieuwe reglement.
Waarom hebben ze dat niet eerder gedaan?
De bedoeling is nu dat het belastingkohier -pas- aangemaakt wordt tegen 30 juni 2021.

De gemiste bedragen voor de stadskas tot nu toe zijn niet niks, dat blijkt uit de geïnde bedragen van de vorige jaren:

-2015: 170 410,00 euro (nog te innen 12 590 euro);
-2016: 187 440,00 euro (nog te innen 7 320 euro);
-2017: 168 291,99 euro (nog te innen 14 158 euro);
-2018: 0 en definitief verloren;
-2019: 0 en definitief verloren.
Het gaat om serieuze bedragen: als we het minimale bedrag nemen van om en bij de 170 000 euro, dat gedurende twee jaar verloren is, komen we aan een totaal gemist bedrag van minimum om en bij de 340 000 euro.

Alleszins een voorbeeld van slordig beleid, ik heb daar geen ander woord voor.”

Hieronder vindt u het artikel dat hierover in Het Belang van Limburg staat op woensdag 10 maart 2021. (1)