GEKADERD

Op vrijdag 20 april 2018 vond de officiële opening plaats van GEKADERD (1) in de Begijnhofkerk Sint-Agnes, Begijnhof 25 in Sint-Truiden.

Sinds de jaren 1950 heeft het provinciebestuur van Limburg een collectie met kunstwerken en (sier)objecten aangelegd. 
In de loop der jaren werd de collectie gestaag aangevuld met aankopen, legaten en schenkingen tot  de meer dan 2 000 kunstwerken en voorwerpen die ze nu omvat.
Sommige stukken kregen een vaste stek in het provinciehuis, in andere provinciale instellingen en gebouwen, andere worden bewaard in het depot.

In 2017 gingen curatoren Herman Maes Marc Milissen, samen met het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE), de uitdaging aan om uit deze omvangrijke collectie een selectie te maken voor een eerste tentoonstelling voor het grote publiek.

"Heel wat overheden, ook lokale besturen, beschikken vaak over een kunstcollectie zonder dat ze het beseffen en die niet of nauwelijks ontsloten is", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. "Daarom is dit een goed initiatief. Bovendien kan het het begin zijn van een ‘GEKADERD' voor heel Limburg (gemeenten, andere openbare organisaties en instellingen, etc.).

In overleg tussen het stadsbestuur van Sint-Truiden en het provinciebestuur van Limburg moet er een actiever globaal (jaar)programma uitgewerkt worden voor culturele initiatieven in de Begijnhofkerk.
De Begijnhofkerk moet meer 'leven'. Het mag hierbij eveneens over laagdrempelige activiteiten gaan. Ze moeten wel een bepaald kwalitatief niveau hebben om te voldoen aan het niveau van de Begijnhofkerk."

Praktisch:
Begijnhofkerk Sint-Agnes, Begijnhof 25 in Sint-Truiden.
De tentoonstelling loopt tot en met 3 juni 2018 en is gratis.
Openingsuren:
maandag tot vrijdag:
10.00 uur - 12.30 uur en 13.30 uur - 17.00 uur
zaterdag, zondag, feestdagen:
13.30 uur -17.00 uur

Zie www.gekaderd.be.

 

(1) GEKADERD. Expogids. Publicatie van de deputatie van de provincie Limburg, 2018.

Zie ook Kunst in een kerk van 08-05-2017 en Onthutsen van 08-07-2016 op deze website.

 

Tags: