Geen verhoging van de ligdagprijzen in openbare woonzorgcentra Sint-Truiden!

“Dat is wat wij als VOORUIT Sint-Truiden bepleiten”, zegt gemeenteraadslid en Vlaams Parlementslid Ludwig Vandenhove.

Wij vinden niet dat Zorgbedrijf Sint-Truiden de ligdagprijzen kan verhogen.(1) Bovendien is het onze overtuiging dat er een Vlaamse regeling zou moeten komen, waarbij het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden zou moeten verhoogd en geïndexeerd worden.
Ik heb hierover met een aantal VOORUIT collega’s een decreet ingediend.

Op termijn zou er moeten gekomen worden tot een regeling, waarbij de ligdagprijzen mee bepaald worden in functie van het inkomen en/of het vermogen van de er verblijvende personen.”

Hieronder vindt u het persbericht van VOORUIT Sint-Truiden.