Geen pesticiden meer op het spoor

“Spoorwegbeheerder Infrabel blijft giftige stoffen gebruiken om het onkruid langs spoorbermen te verdelgen.  Nochtans heeft Vlaams minister van Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir mij op een parlementaire vraag in december 2019 reeds geantwoord dat ze Infrabel en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gevraagd had de zoektocht naar alternatieven te versnellen en ook breder te voeren”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ik blijf pleiten om geen uitzonderingen meer toe te staan voor pesticiden gebruik door overheidsinstanties.
Zolang die blijven gelden, zullen de betrokken organisaties niet voldoende zoeken naar alternatieven
.

Infrabel mag op bepaalde plekken op en rond de sporen in Vlaanderen onkruid blijven bestrijden met pesticiden, die glyfosaat bevatten. (1)
Er zijn aparte beslissingen voor Brussel, Wallonië en Vlaanderen, want het betreft een gewestaangelegenheid.
In Vlaanderen geldt deze toelating voor 3 jaar, 2021, 2022 en 2023.

De voorwaarden zijn weliswaar verstrengd. Zo mag Infrabel geen glyfosaat gebruiken in tractieonderstations en zijn er extra beperkingen waar sporen in de buurt lopen van oppervlaktewater of door beschermingszones voor grondwater.
De reden, die aangehaald wordt voor het gebruik van glyfosaat op bepaalde plaatsen is de spoorveiligheid.
Infrabel beweert dat “er geen alternatief is om dat te doen op grote, industriële schaal”.

Akkoord dat de spoorveiligheid telt, maar ook de volksgezondheid telt. En die alternatieven kosten natuurlijk meer geld. Dus is het een kwestie van keuzes maken.

Wat gebeurt er na 2023? Ik ga Vlaams minister Zuhal Demir alleszins opnieuw ondervragen.

En dan de N-VA? Koud en warm tegelijkertijd blazen, zoals in zoveel dossiers.
N-VA kamerlid Tomas Roggemans zegt: “Na jaren van overgangsperiode moet die knop eindelijk worden omgedraaid.” (2)
Zuhal Demir blijft ondertussen uitzonderingen toestaan.”